V jednoduchosti to je

Písmo: A ++ A --

Dagmara P napsala:

Tom ve svém Manuálu několikrát opakuje: „Udělejte si to jednoduché“…

Osobně věřím že absolutně nejhorší věcí, co sám sobě může kterýkoli ( a zejména nový) obchodník způsobit, je dostat do své hlavy příliš mnoho co nejvíce komplikovaných systémů (pravidel, indikátorů), a tato chyba obvykle přichází z přílišné četby (spousty názorů od druhých lidí, řady knih na téma obchodování, atd. Nalezne tam tak mnoho názorů, metod, systémů, pouček, pravidel, které není za nic na světě schopný pojmout a pravděpodobně skončí s hlavou tak plnou neužitečného „odpadu“, že se úspěšné obchodování stane pro něj téměř nemožné.

Toto není návod k tomu, abyste snad přestali číst či se přestali sebevzdělávat. Buďte však selektivní. Vysoce selektivní.

Jako v každé jiné činnosti, jak složité si to uděláte, takové to budete mít.

Zdraví

D.