Biotech akcie?

Písmo: A ++ A --

(Q)
Hodně je v poslední době slyšet o „biotech“ akciích. Vím, že jde o poměrně nové odvětví – pomohl bys mi alespoň stručně nastínit, o firmy z kterých oborů jde, a jak se k tomuto segmentu stavíš Ty?

(A)
Osobně nedržím nic biotechnologického – z několika důvodů. Jednak, jaks již zmínil, jde o odvětví mladé, překotně se vyvíjející, a ruku v ruce s tím i velmi volatilně se obchodující. Nic pro dlouhodobého investora. A zadruhé – tento obor je, alespoň pro mou hlavu, příliš komplikovanou záležitostí, abych alespoň v kostce pochopil všechny základní souvztažnosti, kterými je biotech segment provázán a na jejichž bázi funguje, a žádnou podstatnou neopomněl. Opravdu nic pro mne. Základům byznysu výrobce toaletního papíru anebo pohřební společnosti – troufám si tvrdit – dokážu porozumět; mně tajuplný svět biotechnologií rád přenechám jiným.

Z výše napsaného plyne, že ode mne se žádných významných informací ohledně tohoto odvětví nedočkáš. Skutečně mu nerozumím, a ani jej nad rámec jakéhosi elementárního, povrchního přehledu, který jsem absolvoval a který nabízím níže, dále studovat nehodlám. Alespoň v této době ne – pokud mne okolnosti nepřesvědčí, že pro mne bude výhodné svůj současný přístup změnit.

Tudíž – z toho MINIMA, co jsem se v průběhu uplynulých pár let o biotech odvětví dozvěděl, si pamatuji, že tento obor zahrnuje množství souvisejících sub-segmentů kterým svět říká biochemie, biofyzika, molekulární biologie, genetika a já nevím které další. Všechny tyto názvy jsou pro mě totální španělskou vesnicí a příliš si toho pod nimi neumím představit.

Použiju-li normálnější lidskou řeč, tento obor zahrnuje dřívějšíma očima nahlíženo klasické zemědělské firmy, které se nově přeorientovaly na produkci geneticky upravovaných plodin, či firmy zabývající se klonováním zvířat. Patří sem dle mého názoru též výrobci hnojiv, i různých růstových hormonů pro zemědělské a drůbežářské chovy.

Zřejmě největší záběr v biotech segmentu zaujímají výrobci bioléčiv a jejich surovinoví i technologičtí dodavatelé. Obrovský rozmach prodělává bio kosmetologie. Samozřejmě klasická biozemědělská produkce. Všechna tato odvětví (plus zcela jistě MNOHO dalších, které jsem ve své nevědomosti nezmínil) spadají do biotech segmentu. Včetně výzkumných a vědeckých společností, které nic nevyrábí, a přesto jsou obvykle pohádkově bohaté – sedí pouze na patentech ke specifickým vědeckým nápadům, technikám a procesům, a prodávají licenční práva k jejich využívání jiným firmám.

Všechno, co je má hlava bleskově schopna na téma *biotech segment* vyprodukovat. Sorry.

Tom

Sdílet