Firemní výdělky, odhady a šeptanda

Písmo: A ++ A --

(Q)
Můžeš mi prosím pomoci s termíny „corporate earnings“ a „whisper numbers“, na které pořád narážím? Jejich prostým překladem se dá odtušit, o co jde, šlo by však tyto termíny trochu více přiblížit? Mimochodem – znamenají oba tu samou věc anebo ne?

(A)
Oba výrazy znamenají rozdílnou věc, byť se jedna druhé týkají.

Corporate earnings, neboli firemní výdělky, jednoduše vykazují, kolik společnost za dané období vydělala či prodělala peněz – tím, že se od veškerých firemních příjmů odečtou výdaje. Tyto údaje vydává společnost oficiální cestou na pravidelné, obvykle čtvrtletní bázi v tzv.zprávě o výnosech (v angličtině earning report). Některé firmy vydávají pouze roční zprávu – annual earning report.

Tyto zprávy uvádějí vedle celkové výše výdělků též tento výsledek rozpočítán na jednotlivou akcii, což je údaj pro investory jako ty a já mnohem praktičtější – jelikož tak můžeme mnohem snáze porovnávat výkonnost jednotlivých firem mezi sebou navzájem. V anglickém originále se tomuto rozpočítání na akcii říká per-share earning, a vznikne tak, že se celkový výdělek firmy vydělí počtem veřejných akcií, které firma vydala. Tudíž, pokud například firma vydělala za dané období 100 milionů dolarů a má v oběhu 200 milionů kusů akcií, její rozpočítaný výdělek bude uveden jako $0.50 per share, neboli půldolar na akcii.

Nyní, abychom to neměli na světě tak jednoduché, stalo se železným zvykem, že nedlouho před každému známým datem zveřejnění oficiálních firemních výsledků se vytasí nejrůznější analytické skupiny se svými vlastními odhady těchto zanedlouho vydaných čísel (anglicky earning estimates), a dokonce je též pravidelně oficiálně zveřejňují.

A jelikož bývá většina toho, do čeho se masy lidí pustí, obvykle na hlavu postavené, stalo se jakýmsi pravidelným paradoxem, že tyto odhady budoucích výsledků často mívají na hodnotu akcií větší vliv, než později zveřejněné výsledky skutečné. Analytici se vytasí se svými odhady, a když je poté oficiálně ohlášené výsledky překonají, akcie častěji než ne narostou v ceně. Pokud se však faktické firemní výsledky ukáží být horšími, než jak zněly odhady, cena akcií takřka s jistotou spadne.

Profesionální analytici však nejsou jedinými, kteří ventilují své názory na budoucí firemní výsledky. Téměř vždy vedle analytických odhadů koexistují neoficiální, tzv. šeptaná čísla (whisper numbers), pocházející z hlav významných investorů a řady dalších lidí, kteří z nějakých důvodů vidí do vnitřního chodu firmy. Mnohdy bývá tato šeptanda ještě o kus radikálnější (a to na obě strany spektra), než analytické odhady, a o to výraznější pak bývá případná reakce akciové ceny, pokud se skutečně ohlášené firemní výsledky od těchto spekulací nějak zásadněji liší.

Přirozeně, mě coby dlouhodobého akciového investora nechávají tyto neoficiální odhady naprosto lhostejného. Oficiální kvartální výsledky jsou naprosto dostačujícím POMOCNÝM indikátorem, který mi naznačí, jak si firma průběžně vede a kam směřuje. Má-li jeden
slabší kvartál (či dokonce dva-tři v řadě), ještě
to nezbytně nemusí znamenat jakoukoli špatnou zprávu – za předpokladu, že fundamentální firemní příběh mi zní stále dobře.

Na krátkodobou výkonnost v akciích nehledím. Obdobně jde mimo mne jakákoli optimistická euforie, pokud firma ohlásí nějaký neobvykle silný růst; zvýší-li se třeba firemní zisk rapidně o 50% oproti předešlému čtvrtletí, firma
totiž může růst možná až nezdravě rychle.

Tom

Sdílet