Zpětný odkup akcií

Písmo: A ++ A --

(Q)
Nerozumím výrazu “stock buyback”. O co jde?

(A)
Občas se nějaká společnost rozhodne, že skoupí z veřejného trhu část svých vlastních akcií. Právě tomuto aktu se říká stock buyback, neboli zpětný odkup akcií.

Obvykle se tak děje v situaci, kdy firma významněji roste a generuje dobrý zisk, o kterém přemýšlí, jak jej investovat. Nákup svých vlastních akcií firmě připadá jako ta nejlepší investice – lepší, než kdyby investovali do čehokoli jiného. Firma se obvykle zároveň domnívá, že její akcie jsou momentálně podhodnocené – minimálně při aplikaci budoucích výhledů, plánů a strategií, o nichž zatím může vědět pouze nejužší management firmy.

Kdykoliv se společnost rozhodne koupit si zpět velkou porci vlastních akcií, jde o jasné znamení, že firma velmi věří ve své nadcházející dobré časy. Každý takovýto uskutečněný zpětný odkup způsobí, že se na veřejném trhu sníží množství akcií firmy, a tím automaticky zvýší výnosy na akcii – a to i kdyby firma vlastní celkové výnosy firma nezvýšila. Též to znamená, že kdykoli po zpětném odkupu firma své výnosy zvýší, průměrný výnos na akcii vyroste strmějším tempem, než při původním, větším množství akcií v oběhu.

Jakkoli je zpětný odkup vlastních akcií investorským okem nahlíženo každým coulem pozitivní, “býčí” signál, rozhodně nedoporučuji sáhnout po určitém titulu exklusivně jen proto, že firma před nedávnem buyback provedla. Každý by měl absolvovat poctivý fundamentální průzkum firmy předtím, než se pro takovou rozhodne. Brzký plánovaný anebo nedávno uskutečněný zpětný odkup by pak měl být už jen další pobídkou k nákupu titulu v případě, že firemní fundamentální příběh samotný po investici volá.

Tom