Elektrina zo zasnežovacieho systému

v

od

Stále viac horských stredísk investuje do trvalo udržateľných riešení zasnežovania. Spoločnosť TechnoAlpin poskytuje prostriedky a know-how na to, aby bolo možné využívať zasnežovacie systémy aj na výrobu elektriny.

Zasnežovacie systémy majú v podstate všetky komponenty, ktoré sú potrebné na výrobu elektriny. Inštaláciou vodných elektrární v strojovniach ponúka TechnoAlpin inovatívnu možnosť efektívneho využitia existujúcich infraštruktúr. Celoročné využívanie systému a výroba energie z vlastnej elektrárne prináša prevádzkovateľovi ekonomickú výhodu. Prínosom je aj ekologický aspekt, pretože voda sa nevytratí na zasnežovanie, ale pri roztopení snehu sa po výrobe zelenej elektriny vracia späť do prírody.

TechnoAlpin realizoval takýto projekt elektrárne v rokoch 2013 až 2016 v lyžiarskom stredisku Davos Jakobshorn vo Švajčiarsku. Vybudované infraštruktúry sa dali zvládnuteľnými úpravami prispôsobiť tak, aby sa dali využívať na technické zasnežovanie v zime a po zvyšok času ako malá vodná elektráreň na výrobu ekologickej elektriny. Analýza po niekoľkých rokoch prevádzky ukazuje: 63 % energie potrebnej na zasnežovanie vyrobil samotný zasnežovací systém. Investícia sa vrátila už po štyroch rokoch.

Efektívne využitie turbín
V Davose sa existujúce vodné inžinierstvo zasnežovacieho systému využilo na integráciu troch turbín s celkovým výkonom 257 kW na výrobu elektriny v existujúcich čerpacích staniciach v Ischalpe a Bolgene – bez dodatočných zásahov do prírody a prostredníctvom výhradného využívania existujúcej infraštruktúry (nádrž, potrubia, budovy atď.). „To znamená, že voda z prepadov existujúcich zdrojov pitnej vody môže byť teraz efektívne využitá aj počas teplej sezóny,“ vysvetľuje Martin Hofer, Area Manager pre Švajčiarsko v TechnoAlpin. „V dôsledku toho dnes zasnežovací systém elektrinu nielen spotrebúva, ale aj vyrába.“

Zmysluplné viacnásobné použitie
Projekt elektrárne umožňuje efektívne využitie existujúcej zasnežovacej infraštruktúry aj mimo zimnej sezóny. Viacnásobným využitím sa vyhnete dodatočným stavebným prácam a zásahom do prírody. „Okrem toho je údržba turbín zvládnuteľná,“ zdôrazňuje Hofer. „Riešenie v Davose je také efektívne, že investícia sa oplatila za menej ako štyri roky. V budúcnosti existuje aj možnosť využitia systému v prečerpávacej prevádzke.“

S projektom v Davose bol TechnoAlpin nominovaný aj do konečného výberu troch najlepších projektov 9. ročníka Swiss Mountain Award. Cena sa udeľuje za mimoriadne inovatívny úspech v odvetví lanoviek vo Švajčiarsku.