Nakolik reaguje publikum horského střediska na responsivitu vyžádaného emailingu?

v

od

Minulý týden jsem zveřejnil interní průzkum odhalující, že publikum vailského koncernu poměrně spolehlivě rozeznává responsivní a neresponsivní poštovní formát. Jak na takové zjištění reaguje?

Minule prolinkovaná studie od prestižní marketingové agentury BlueHornet naznačuje, že až 80 procent nedobře vypadajících emailů má být bez přečtení smazáno, což se vailskému marketingu zdálo být silnou kávou.

Problémem je, že neexistuje technologické řešení, jež by odesílateli poskytlo zpětně echo, když si příjemce otevřený email bez přečtení smaže.

(Poměrně nákladnou variantou by bylo na závěr takového testovacího emailu nenápadným textem nabídnout nějakou odměnu oproti přihlášení se o ni, avšak taková verze bude vždy větší či menší měrou ošizena vinou těch, kteří si chytrácky echo o dárku rozšíří mezi sebou vlastními cestami.)

VRm má však precizní vhled do odhlašovacích čísel ve vlastní databázi, které může zkonfrontovat s druhým údajem z BlueHornetovského průzkumu, že až 30 % příjemců se vinou špatně vypadajícího emailu z odběru odhlásí.

Nakolik vnímá publikum BlueHornet

Nejprve si připomeňme, že ze šestiset testovaných příjemců 18 % z nich vyhodnotilo responsivní emailing jako zlý, a 46 % neresponsivní jako zlý.

Nakolik vnímá publikum Kontrolní test

Z toho plyne, že teoreticky třetina z nich by se měla z odběrů odhlásit; tedy přes 5 % u responsivní pošty a přes 15 % u neresponsivní. Tato teoretická čísla pak VRm konfrontoval s reálnými poměry odhlášení se z odběru. S tou nevýhodou, že faktické odhlášky zahrnují i všechny ostatní důvody, než jen zde sledované hledisko neresponsivity.

Takto vypadá střet teorie s vailskou realitou;

Míra ohlášek z odběru na základě responsivity emailu

U responsivní pošty je počet vailských odhlášek 0,33 %, tedy téměř 18 krát nižší, než teorie výše citovaného průzkumu. V případě neresponsivního emailingu je poměr dokonce 27 krát nižší.

Oba vailské odhlašovací poměry jsou takřka identické a nijak výrazně se neliší od množství odhlášek z nemobilní doby zpřed několika let, před érou masivního rozšíření iPhonů.

Resumé? Lidi se střediskům budou ohlašovat z emailingu, avšak pokud půjde o emailing s relevantním obsahem psaný inteligentní textařinou, odhlášky by se neměly týkat responsivity formátu.

Čímž nezkouším naznačovat, že horská střediska by měla responsivitu emailingu zanedbávat. Existuje řada dobrých důvodů, proč posílat responsivně formátovanou poštu – vyšší konverzní poměr z ní je jedním z těch hlavních. Užívání mobilních čtecích zařízení je na významném vzestupu; bylo by nerozvážné tento fakt ignorovat.

Tom Řepík
Expertní textař tuzemského horského byznysu.
Analyzuje PR trendy pro jednoho z globálních lídrů branže.
Marketingový mentoring | copywriting | krizová komunikace v oboru
[Kontakt]