S politikou jděte někam

v

od

Určité názvy sjezdovek ve střediscích mají své historické konotace, jiné jsou nejspíš bohapustě smyšlené, zato občas hodně zábavné.

Některá jména tratí vzbuzují emoce a stimulují představivost; třeba takové Čelisti smrti, Nahá dáma nebo Ďáblův rozkrok. Jistá sjezdovka v americkém Deer Valley ale znenadání počala brnkat na strunu politické citlivosti některých lyžařů: nese totiž krátký název „Trump“.

Jako tolik ostatních tamních tratí, i tato byla pojmenována v kontextu se starým hornickým slangovým výrazem a se současným kontroverzním prezidentem má nulovou souvislost. Nicméně od loňského podzimu jsou cedule v terénu označující tuto sjezdovku opakovaně počmárávány nejrůznějšími hanlivostmi.

Tamní personál současně začal čelit dotazům na možný skrytý politický podtext názvu. Vedení střediska si naštěstí zachovalo soudnost a zdravý rozum; vydalo rezolutní prohlášení, že nemá žádné plány trať přejmenovávat a tím že pro něj záležitost končí.