COT data

v

od

(Q)
Tome prosím jaký je Tvůj přístup k COT reportům. Bereš je do úvahy? Jedna místní firma je propaguje, ale z jejich veskrze teoretického výkladu mi jejich podstata není příliš jasná a vlastně mě vůbec nepřesvědčila – připadá mi to spíše jako opsaná nebo přeložená pasáž z nějaké cizí knihy, jak jsi ostatně o nich ve svém článku naznačoval. Spíš se chci zeptat pro klid své duše, i když Tvou odpověď tuším – dobře znajíc a používajíc Tvé metody. Přesto pro jistotu, protože mi nasadili broka do hlavy: řídíš se Ty nějak těmito COT údaji? Díky předem za Tvou odpověď.

(A)
Osobně COT data nepoužívám, nevěřím jim a nemyslím si, že se na ně v obchodování dá spoléhat. Nikoli že bych na COT aplikoval nějaký apriorní předsudek. Vcelku podrobně jsem se COT statistikami pár let zabýval – konkrétně období 1996 (kdy jsem doformoval podobu svých nynějších Metod) až 1999 bylo v mém obchodování poznamenáno intenzivní, více než tříletou snahou COT data v nějaké, alespoň dílčí formě aplikovat, avšak skončilo v roce 1999 jejich úplným odmítnutím. Čas od času se do těchto čísel nadále dívám, avšak z jiných důvodů, než abych podle nich jakkoli určoval své obchodování.

Narozdíl od zmíněných překladačů knih, kteří obvykle o psaném tématu nemají jakoukoli validní praktickou zkušenost, já tu svou limitovanou a negativní, avšak SKUTEČNOU, níže předkládám. Totálně stranou zde nechejme fakt, že vinou jejich mnohdy doslova šílené angličtiny nemáš ani jistotu, že tobě servírovaný výklad byl přeložen korektně a významově srozumitelně – tady však pokoušíš svůj osud sám, že takovéto lidi vůbec posloucháš a čteš.

Na to ses mě ale neptal, co? Fajn, pojďme tedy rovnou k mým zkušenostem s použitelností COT dat v praktickém obchodování.

Vzpomínám si na podzim 1998, kdy už jsem se aplikací COT statistik marně zabýval třetím rokem – víceméně jsem se už jen na příkladech jednotlivých trhů utvrzoval ve svém skeptickém názoru na používání COT coby ukazatele vykazujícího nějakou smysluplnou spolehlivost. V té době se každý popularizátor COT mohl vyjevit z tehdejší extrémně velké long pozice, kterou drželi Large Commercials v CSCE Cocoa trhu, zatímco Big Specs byli short, a cena kakaa padala dolů.

Kakao však stále padalo pořád a pořád dolů, řadu měsíců, možná i pár let v řadě – jakoby nemělo žádné dno. Pokud si pamatuji dobře, spadlo odkudsi z $1,500 až hluboko pod $1,000, snad až k $800 – lze zkontrolovat v grafech, stejně jako historických COT statistikách. Commercials podle nich zůstávali silně long po celou cestu kakaa dolů. Ani nechci znát, kolik COT obchodníků finančně vykrvácelo, když se pokoušeli vystihnout nákupem kakaové dno. Vzpomínám, že na internetu o tom tehdy bylo k přečtení nemálo srdceryvných osobních minitragédií.

Prakticky ve stejné době, anebo jen nedlouho poté, zradila totožným způsobem COT vyznavače i bavlna.

Co spousta lidí zřejmě nechápe (anebo podceňuje), je skutečnost, že Commercials berou často futures pozice nikoli proto, že předvídají směr ceny futures trhu, nýbrž protože jim aktuální cena komodity dovoluje zamknout si do profitu jejich vlastní producentský byznys. Jakmile jej mají uzamčený v profitu, už je příliš nepálí, kam se bude futures cena pohybovat.

Během oněch svých *COT-testovacích* let jsem neochvějně došel k poznání, že prakticky každá komodita vykazuje vzhledem k COT statistikám rozdílné chování a vztah. Možná charakteristické pro danou komoditu – to nevím (ani netvrdím že ano či ne), avšak žádná spolehlivá univerzální metodologie, jak aplikovat COT data na trhy obecně, žádná taková spolehlivá NEFUNGUJE.

V průběhu psaní se mi vybavuje další praktický případ (všechny, které zmiňuji, možno ověřit v historických grafech a COT statistikách): před koncem roku 2004 mohla extrémně silná býčí pozice Commercials v Comex Silver trhu přesvědčit COT obchodníka, aby nastoupil do dlouhých stříbrných pozic… těsně předtím, než stříbro zkolabovalo z 800ct až někam k 650ct (nutno ověřit v grafech). Když COT čísla začala konečně ukazovat, že Commercials jdou ze stříbra ven, drastický pád ceny byl u konce.

Pokud já se dnes kdy dívám do COT čísel, prakticky mě (víceméně jen z důvodů zábavy) zajímá pozice Small Specs (předpokládám totiž, že se téměř vždycky mýlí – v tom spočívá ona má *zábava*), případně mě zajímají náhlé změny v Large Commercial pozicích, anebo historické extrémy jejich pozic.

Toliko můj přístup k COT. Kdyby tyto statistiky zítra přestali vydávat, mé vlastní obchodování to neovlivní ani o fous.

Poslední upozornění, pokud budeš chtít v historických COT datech hledat: CFTC v lednu 2005 změnila způsob, kterým se statistiky počítají. Budeš-li tedy porovnávat COT čísla z období po 01/2005 a před ním, věz, že jde o dvě nezanedbatelně rozdílné věci.

Tom