Výstupy na základních SL

Písmo: A ++ A --
Sdílet

(Q)
Tome při jaké specifické obchodní situaci podle Tvého názoru mohou obchodníci nejčastěji ztrácet peníze?

(A)
Bystrá otázka. Myslím si, že pokud by si průměrný obchodník sečetl ztráty způsobené strefou svého základního SL za období řekněme půl anebo jednoho roku, byl by tou sumou šokován. Proč vůbec běžně dovoluji trhu, aby mě vystopoval ven?

Uvažuji takhle: předně bych neměl být do trhu vůbec exekuován, dokud cena nestrefí můj nákupní či prodejní vstupní STOP příkaz. Jakmile se tak stane, znamená to též, že trh se pohybuje MÝM plánovaným směrem, alespoň pro tento okamžik. Jinými slovy, trh dělá v tento okamžik přesně to, co jsem chtěl, hýbe se v souladu s mým plánem.

Co však mám obvykle ve zvyku dělat, pokud se trh jakoby zarazí, ustrne a přestane dělat to, co si můj obchodní plán přál? Když budu k sobě upřímný – obvykle nedělám NIC. Je to tak – jednoduše čekám, abych viděl, co se stane dál – zda se trh rozmyslí a bude pokračovat tam, kde jej chci mít, anebo – vrátí se odkud přišel, tvrdě koriguje skrze mé SL a vyrazí mě z pozice ven.

Což mne přivádí k zamyšlení se: nepředchází OBVYKLE toto *ustrnutí*, toto *zaražení se* ceny korekci a následnému vyhazovu z trhu ven na základních SL?

Proč tedy, zní-li odpověd „ANO“ – a jakože tak zní – proč bych tedy měl v případech, když si takovéhoto cenového ústrnu všimnu, útrpně čekat na korekci a vyhazov, když vím, že častěji než ne takováto situace končívá starým známým způsobem?

Ksakru – začíná mi možná něco docházet. Pokud mne trh exekuoval přes můj vstupní stop příkaz do hry, tím už vlastně UDĚLAL, co jsem po něm chtěl. Další v řadě je růst ceny k určitému konkrétnímu, předem určenému místu.

Pokud se na cestě za svým cílem trh zarazí, počne váhat, oscilovat okolo nějaké úrovně, o které jsem ve svých plánech doufal, že skrz ní cena profrčí, anebo pokud se dokonce trh začne otáčet a vracet se zpět proti mně… jednoduše vystoupím.

Zkrátka vystoupím.

Může to dokonce znít jako novinka v mém dosavadním zaběhlém přístupu, ale zatraceně – vymýšlet, zkoušet, prověřovat a testovat nové nápady bych si neměl zakazovat NIKDY ve své obchodnické kariéře, nezávisle jak úspěšné. Pokud cena začne dělat něco, co je PROTI mému plánu, k čemu bych ksakru měl v trhu zůstávat?

Můj broker je ode mne zvyklý tu větu slýchat často, velmi často. „Trh přestal dělat to, co bylo v plánu… dostaň mě ven“.

Je na tom snad něco těžkého?

Když teď o tom přemýšlím, napadá mě ještě jedna situace, při které jsou pravidelně páleny štosy, štosy obchodnických bankovek. Je jí nakupování nejlevnějších, „od peněz“ velmi vzdálených OTM opcí. Nepochybuji o tom, že ti nejagilnější propagátoři pravidelného nakupování vzdálených OTM opcí coby pojistek proti výraznému pohybu trhu jsou zároveň jejich tajnými vypisovateli. Chytrými, zatraceně vydělávajícími vypisovateli…

Tom


Sdílet