38.2%, 50% a 61.8% retracement linie

Písmo: A ++ A --

Student:
Z manuálu vím o existenci 50% retracement linie, a k čemu se používá. Nicméně jsem si všiml, že ve svých komentářích občas zmiňuješ i další retracement úrovně. Jak to tedy s těmito retracementy je?

Tom:
Z mého kurzu znáš, že trh má tendenci se vracet do úrovně 50% svého posledního pohybu předtím, než se opět vrátí zpátky a bude pokračovat původním směrem.

Příklad? Řekněme, že trh se na ceně „100“ odrazil nahoru a začal v pěkném býčím trendu růst až k „200“ hranici. Po dosažení dvoustovky se trend opět obrátil, cena spadla ke „150“, aby se odtud znovu odrazila, vrátila se k „200“ a pokračovala dál nahoru. Tato tendence trhu vracet se do poloviny svého předchozího pohybu je všeobecně dobře známá a lze ji poměrně spolehlivě aplikovat na všechny běžné úrovně trendu – jak na hlavní, dlouhodobý trend, trend v rámci celého „života“ kontraktu, tak i na jakýkoli marginální, krátkodobý trend trvající pár týdnů.

Kromě této „hlavní“ 50% retracement úrovně existují ještě dvě tzv. „pomocné“, a to 38.2% a 61.8%. (Říká se jim Fibonacci retracementy, podle jakéhosi chlápka z Pisy z období 13. století.) Občas je totiž hlavní trend tak silný, že trh „nepustí“ dál než k 38.2% retracementu, a jindy může být trend mdlý natolik, že cena hlavní 50% linií „projede“ a pokračuje až k 61.8%.

Nyní – v komoditách není NIKDY NIC do kamene vytesáno. Hovoříme tu o TENDENCI trhu vracet se do jedné ze tří úrovní, nikoli o nějakém železném pravidlu. Nicméně, trh MÁ TENDENCI tyto pohyby dělat znovu a znovu – ve více případech, než ne. Nakonec, sami si vezměte k rukám grafy a sami se přesvědčte. Nechci, abyste mi věřili!

Nikdy nechci, abyste mi slepě věřili. VŽDYCKY si ověřte všechno, co říkám. Jenom tak se budete skutečně učit.

Jedna důležitá věc. Při určování retracement linií jako H nebo L neuvažuju jednotlivé nejvyšší (nejnižší) průlomy, tj. absolutní jednotlivou H/L, ale snažím se najít typickou tvrdou S/R úroveň skládající se minimálně ze 2 tvrdých úderů tak, jak to známe z kurzu. Retracement linie určené z takovýchto S/R úrovní pro mě totiž pracují daleko pravdivěji, než kdybych uvažoval jednotlivé absolutní L/H, které často v praxi nejsou ničím jiným, než jen chvilkovým výletem skalperů za všemi možnými stopy v cestě, s často okamžitým návratem ceny zpátky, odkud přišla.

Takovéto retracement úrovně MAJÍ TENDENCI fungovat na každém druhu grafu, na měsíčním, týdenním, na denních, dokonce i na intradenních grafech. Vždycky si pamatujte – 50% retracement je základní pravidlo, 38.2% a 61.8% čáry jsou jakási „nadstavba“, jakási finesa pro jemnější oči.

A nyní naše Trivium;

Jak dostaneme 38.2% retracement: určeme H (vrch) posledního hlavního pohybu (ve formě alespoň 2 tvrdých úderů, ignorujme jednotlivé průlomy), a odečtěme ji od L (dna) posledního hlavního pohybu (ve formě alespoň 2 tvrdých úderů, ignorujme jednotlivé průlomy). Ok? Máme? Dobře. Číslo vynásobte 0.382 a přičtěte k hodnotě L (dna). Výsledkem je naše 38.2% retracement lajna.

Nyní 61.8% linii obdržíme navlas stejným způsobem, pouze budeme rozdíl násobit cifrou 0.618. Jednoduché? Aby ne.

A poslední praktická věc, možná ze všech nejdůležitější. Tyto retracement úrovně nám ukazují, kam se trh pravděpodobně dostane, jsou pro nás něčím podobným jako čtení zítřejších novin ještě dnes. Pokud chcete vstoupit do pozice, a poblíž se nachází jedna z těchto tří úrovní, hleďte na ni jako na každou jinou (pořádně tvrdou) S/R bariéru! Trh se od ní může (ale nemusí) odrazit! Proto, chcete-li do dlouhé pozice, nikdy ji nevezměte těsně pod anebo přesně na retracement linii, ale až nějaký skromný prostor NAD touto linií. Zrcadlový opak platí přirozeně pro krátké prodávání.

To byla připomínka ke vstupům do pozic. Stejné platí při výstupech z pozic. Jsme-li v dlouhé pozici a počítáme-li s tím, že trh nás poveze až k 50% retracementu, nesedíme pasivně až trh narazí do 50% patníku a shodí nás ze sedadla, ale vystoupíme těsně před touto linií – moje letitá zkušenost mě naučila vystupovat na 47% retracementu. Proč? Několikrát se mi totiž stalo, že se trh vyčůraně zastavil těsně před 50% značkou a začal couvat zpátky, k mé trudomyslnosti.

Jednoduše jsem seděl v autobuse plném pasivních, usínajících pasažérů, kteří doufali, že je řidič vzbudí na 50% stanici, pěkně jim poděkuje, vyplatí jim jejich profit a ještě zamává na cestu. Musel jsem se těžce naučit.

Samozřejmě, co platí pro 50% linii, platí stejně i pro 38.2% a 61.8% retracement.

A pokud chcete dát trhu šanci pro případ, že bude silný, a bude chtít projít 50% úrovní a pokračovat dál? I na to známe řešení, a navíc opět s omezeným riskem, tak, jak to máme rádi. To už si ale přečtěte sami v černém manuálu, #59, ok?

Tom

Sdílet