Tajemství úspěšných obchodníků

Písmo: A ++ A --

Klíčovou charakteristikou těchto lidí bývá jakási přirozená, instinktivní znalost sebe samých, a jejich – jakkoli vzletně to může znít – životního poslání. Nejednou navenek pro nezasvěcené oko působí, že si střeží jakési své „tajemství“, jež za nic na světě nehodlají prozradit. Vylovte si z paměti nějakou vám známou, SKUTEČNOU osobnost a přemýšlejte o ní ve smyslu právě napsaného.

Toto jejich „tajemství“ určuje směr životů těchto lidí a je jakýmsi podhoubím pro řadu dalších zásadních vlastností, které vykazují – mezi jinými trpělivost, vytrvalost, pevnou disciplínu, nezávislost.

Jejich zdánlivé tajemství podle mého názoru může spočívat v tom, že mají jasně a konkrétně definovány své cíle, sny, ambice. A těchto cílů si jsou AKTIVNĚ vědomi každý jednotlivý den a tvrdě taky každý den pracují na jejich dosažení. Dosahují jich pravděpodobně v jednotlivých (naplánovaných) dílčích fázích, přičemž každý jejich krok každé fáze z celé své cesty mají specificky a srozumitelně definován – vždy dobře vědí, co a proč dělají.

Lze toto obecné poznání aplikovat do světa burzovního obchodování? A pokud ano, jak?

Proč, jak odjakživa žaluje všeobecně známá statistika, nejmíň 90% všech lidí aktivních v burzovním tradingu dřív či později prodělá kalhoty?

Jednou z nejpřirozenějších odpovědí, která se mi nabízí, je fakt, že si lidi nekladou REALISTICKÉ cíle. Čímž mám na mysli, že cíle lidí jsou povětšinou nerealistické anebo – žádné. Bez legrace. Jsem přesvědčený, že spousta lidí se v trzích pohybuje bez cíle a promyšleného plánu, pouze na základě své nálady, vrtochů, nahodilé motivace, chuti být u toho, mít ve hře nějaké své peníze. Někde si přečtou nějaký tip, nechají se ovlivnit spoustou (na jejich poplatcích) zainteresovaných lidí z branže a po hlavě skočí do obchodu.

Aniž by dobře věděli, co dělají a proč.

Jejich šance na smysluplně dlouhodobou uspokojivou výkonnost se při takovémto chování nijak neliší od chlápka, co si koupí loterijní tiket a tře si králičí nožku pro štěstí. Ani se lišit nemůže. V loteriích jen pidizlomek šťastlivců kdy skóruje, mraky lidí ztrácí.

Kdo mě osobně zná, ví, že pocházím ze sportovního prostředí. A podle mého názoru, seriózní burzovní trader se v máločem liší – jaké překvapení – od seriózního sportovce, připraveného vydat ze sebe reálné maximum a férově bojovat s ostatními seriózními individualitami, podobně připravenými ke svým osobním limitům.

Vždyť jak začínali libovolní olympijští medailisti? Většina z nich nejspíš odstartovala svou kariéru někde kolem počátků své školní docházky, v 5 až 7 letech věku. Absolvovali tak 8 roků časného vstávání a každodenní sportovní přípravy kombinované se školní rutinou. Následovaly 4 roky téhož na středoškolské úrovni. Po těchto dvanácti letech systematické, pravidelné dřiny pak ti, jež tato kvanta práce fyzicky a zejména psychicky vydrželi, vstoupili na pomyslnou startovní čáru své vrcholové sportovní dráhy mezi starší juniory a dospělé, kde v začátcích nebyli povětšinou nikým jiným, než podceňovanými nováčky, nosiči vody. A měli před sebou ještě řadu let bolesti, odříkání a nutnosti aplikovat pevnou víru a železnou vůli, než mohli začít vůbec uvažovat o přípravě na Olympiádu a PLÁNOVAT ji.

Proč by se měl obchodníkův úspěch v něčem zásadním odlišovat od sportovcova? Většina traderů ale nestráví deset či víc let v přípravě na svou první úspěšnou „obchodnickou sezónu“ v trzích. Není vůbec ochotná o věci tímto způsobem přemýšlet.

Přesto do jednoho sní, jak se stát burzovním olympionikem. Víte dobře, že i vy osobně.

Přitom pro většinu typických obchodníků jsou burzovní trhy spíš něčím jako kolotočářskou poutí někde na návsi. Přihlásí se, vylezou na pódium, dají chlápkovi pár mincí, vyhrnou si rukáv a vší silou se budou snažit udeřit fackovacího panáka ve snaze jej hned napoprvé ohnout k zemi. Budou-li na to v kapse mít, budou to zkoušet tak dlouho, dokud jim nedojdou peníze. Pak se vrátí domů a budou si ledovat oteklou ruku. Příště, až pouť přijede zas, to možná budou chtít zkoušet nanovo.

Ať tu paralelu vrátím do obchodování: naprosto nezáleží na tom, JAKÝ obchodnický systém si osvojíte a začnete používat. Osobně jsem už viděl bezpočet extrémně úspěšných přístupů všech možných typů – a to si netroufám tvrdit, že jsem toho viděl nějak extra hodně, natož všechno.

Skutečný dlouhodobý a konzistentní úspěch v tradingu musíte hledat hloub, ve svém nitru. Musíte znát sami sebe. Vědět, čemu SKUTEČNĚ věříte – ne, co jenom deklarujete. A tuto svou víru podpořit odhodláním něco dokázat. Vaším navenek vyjádřeným a zaznamenaným plánem, vůči němuž můžete – a měli byste chtít – být pravidelně konfrontováni.

Pár zjednodušených náznaků, co mám na mysli. Pokud v grafu identifikujete ve všech ohledech výbornou technickou formaci – třeba učebnicově stlačený SBBA obrazec, co já vím – a přesto budete o takovém čítankovém obchodu pochybovat a budete nerozhodní, zda jej vzít či ne, neměli byste být technickými obchodníky. Anebo – pokud po dni intenzivního sběru dat a informací z přetlaku a/nebo nejistoty všeho nebudete schopni obchod v daný okamžik zadat a veškerou přípravnou práci tak pustíte oknem, zapomeňte na fundamentální analýzu. Není pro vás.

Nedělám si legraci – nedopočítal bych se, kolik jsem zažil absurdních nátur, co si vytvořily každá svůj extrémně sofistikovaný systém kombinující tuhle a tamto – jen aby tito lidi v praxi reálných trhů dospěli k frustrujícímu zjištění, že na „údržbu“ jejich překomplikovaných metodologií nenajdou ve svém běžném civilním životě čas. Anebo, ani po celé předlouhé anabázi si nejsou vůbec jisti tím nejzákladnějším – jedním ze dvou směrů ceny, kterým by měli posadit své příkazy a věřit tomu, co právě udělali. Píšu to ve vší vážnosti.

Váš zvolený obchodnický systém musí vyhovovat VAŠÍ unikátní osobnosti, vašemu psychologickému naturelu i vašemu času, jenž máte k dispozici pro provoz systému. Pokud nějaký konkrétní systém udělal někde z někoho multizilionáře – a on má odlišné podmínky pro jeho aplikaci než máte vy – nečekejte, že stejný výsledek bude garantován i vám. Vždycky je to indián, ne jeho šíp.

Nadto, musíte svému systému do hloubi srdce – nejen naoko povrchně – věřit; spoléhat se na něj, musíte s ním umět bravurně pracovat a být schopni jej kdykoli podle nahodilých okolností ohýbat, dokud vám nezačne na nějaké souvislé, udržitelné bázi vydělávat peníze. Bez nahoře zmíněných trpělivosti, výdrže a disciplíny v burzovním obchodování NIKDY neuspějete. To je asi ta jediná jistota, kterou vám trading může kdy poskytnout.

Čímž chci uzavřít pomyslný kruh onoho „tajemství“ úspěšných obchodníků. Není to žádný magický systém či něco podobného, co stojí za úspěchy úspěšných. Co potřebujete, jsou realistické cíle, konkrétní plán pro jejich dosažení a obchodní systém, jenž máte ověřen, v nějž věříte a jenž odpovídá vaší osobitosti. Taky musíte být schopni přestát všechny nástrahy, pády a nevšímat si moc svých modřin. Nepochybujte, že jich na vás v tomhle prostředí nečeká víc než dost – na vaší cestě k první vítězné sezóně. Než k ní vůbec dojde.

Zdaleka ne každý na tohle mentálně má.

(Záměrně tu ve výčtu nástrah nezmiňuju boj se soupeřem nejmocnějším a nejzáludnějším – s vlastní hlavou a emocemi. Jmenovitě nadějí, strachem a chamtivostí. Ale to je námět na samostatný, jistě nijak strohý text.)

Tom