Jak na papírový trénink

Písmo: A ++ A --

Podle mého názoru absolutně nejlepší cesta, jak se naučit a získat důvěru k jakékoli obchodnické metodologii, vede přes zpětné historické testování a poté klasický papírový trénink.

Nejdřív je praktické chtít si dané metody odtestovat na již uplynulé cenové aktivitě, jinými slovy na existujících, starých grafech vybraných trhů, snadno každému kdekoli dostupných.

Nezbytné je přistupovat i k těmto historickým datům a grafům způsobem, jako by šlo o AKTUÁLNÍ cenovou akci – u níž neznáte, co se stane zítra.

Pokud pracujete s na papír vytištěnými grafy, jednoduše si neprůhledným papírem zakryjte pravou, „budoucí“ část grafu, a postupujte se svými obchody úsečku po úsečce – s vědomím, že před vstupem do obchodu nevíte, jak bude vypadat ta následující úsečka vpravo.

V případě, že používáte jakýkoli software anebo demo verzi obchodnického systému, program vám obvykle umožní proklikávat se časem dopředu úsečku po úsečce – a opět tak simulovat situaci, kterou budete zažívat při skutečném obchodování, kdy znáte pouze levou, „starou“ část grafu a dat.

Považuju za kriticky důležité, abyste si připravili konkrétní obchodní plán, obsahující specifický vstup do pozice, výstupy na profitové i ztrátové straně i veškerou ostatní taktiku „správy“ otevřené pozice – a teprve potom do fiktivního obchodu vstoupili. Tento plán byste měli mít zapsán na papíře – ve svém obchodnickém deníku – naprosto stejně, jako kdyby šlo o vaše SKUTEČNÉ obchodování v reálném čase a s opravdovými penězi.

Vím, že mnoho z vás právě zmíněné podcení a při svém zpětném testování a posléze papírovém obchodování budete trénovat ledabyle „z hlavy“. Dělat cokoli navíc vám bude připadat jako zbytečná ztráta času a energie.

Vím to. Přes dvacet let, co tento byznys učím, pozoruju, jak většina obchodníků, pokud se vůbec simulovaným papírovým tréninkem budou obtěžovat, k němu přistupuje jinak, než k vlastnímu ostrému obchodování.

Už dopředu vědí a počítají s tím, že vlastně „o nic nejde“. Často je uhání vlastní netrpělivost; chtějí být co nejdřív ve velké, opravdové hře. Nikdy si tak na papíře neosvojí pozitivní návyky, které mohli, a které jsou pro dlouhodobé fungování v tomto byznysu nezbytné.

Budou tak na ně přicházet a učit se je v opravdových trzích, platíce za svou nedisciplinovanost svými dolary. Budou mi psát emaily s jejich příběhem pro výstrahu ostatním, jak byli sami naivní a nedočkaví.

Přesto se tenhle kolotoč nezastavuje už dvě dekády a pochybuju, že kdy zastaví. Noví a noví lidi budou dál platit své zbytečné školné v ostrých trzích. Nejspíš máme zakódováno v DNA, že na kamna si potřebujeme sáhnout každý sám.

Budete-li nějaký čas tímto způsobem svou metodologii testovat na starých grafech, začnete dostávat pravdivý obrázek o její výkonnosti, rizikovosti, slabých stránkách a jiných případných detailech. Během jednoho či dvou týdnů můžete tímto způsobem „proobchodovat“ alespoň 2-3 roky nazpět v několika trzích, které vás v začátcích budou zajímat (míněno, které si podle výše požadovaného marginu a plánované velikosti vašeho účtu budete moci dovolit).

Ptáte se proč vůbec testovat na historických datech?

Jednoduše to ušetří spoustu času. Zpětné testování je rychlé; za jediný den můžete proobchodovat týdny a měsíce cenové aktivity. Dva až tři roky zpětného testování vám realisticky odhalí, které prvky metodologie budete chtít podrobit dalšímu zkoumání ve svém následném papírovém tréninku na základě aktuálních dat, a kterých se zbavit jako (pro vás osobně) nefungujících okamžitě.

Až a POUZE po této fázi byste se měli pustit (optimálně s už protříděným sortimentem jednotlivých dílčích položek systému) do klasického papírového obchodování na základě reálných, aktuálních cen tak, jak je den po dni trhy produkují. Ušetříte si tím moře ztraceného času a promarněné energie, než kdybyste na papíře obchodovali historicky neodtestované metody.

A opět opakuju to samé, co jsem po vás chtěl během historického testování: i váš simulovaný papírový trénink musí být tak podobný vlastnímu opravdovému obchodování, jak to jen lze. Analyzujte dosavadní aktivitu trhu a zapisujte si všechny podstatné postřehy do svého obchodnického deníku.

Dojde-li k hypotetickému vstupu do pozice, neseďte v ní nečinně a pasivně, jako VĚTŠINA ostatních. Připravujte se na každý další den, plánujte jej, stejně jakoby se jednalo o vaší opravdovou pozici a vaše skutečné peníze. Všechno podstatné si zapisujte.

Je pravděpodobné, že se v následujících týdnech a měsících budete ke svým poznámkám vracet, a naleznete v nich unikátní cestu k proniknutí do sebe samých – cestu, jež nikde jinde nebude k mání a jejíž skutečnou hodnotu nyní ještě nedokážete patřičně docenit.

Toto je období, kdy si můžete položit zdravý základ mnoha dobrým obchodnickým návykům a upevnit si víru ve svůj systém a strategie.

Čímž jsem se dostal k momentu, kdy nemůžu nenapsat následující pravdu:

Papírové obchodování N E F U N G U J E !

Papírové obchodování umí poskytnout férovou indikaci, jakou může mít daný systém výkonnost. Umí dát obchodníkovi elementární vědomostní základ o systému, i případné zdravé sebevědomí a víru s konkrétní metodologií pokračovat do prostředí opravdových, ostrých obchodů. Papírové obchodování však v žádném případě a za žádných okolností neimplikuje – natož aby garantovalo – že daná metodologie bude profitabilní v budoucím ostrém obchodování.

Důvod proto je jednoduchý a všeobecně známý; kdykoli obchodujete na papíře (nezávisle jak dlouho, poctivě a realisticky), vždy se budete potýkat s nedostatkem lidského elementu. Co tím mám na mysli?

Pokud nejste v této branži hluší slepí, dobře víte, že rozhodující hybnou silou všech burzovních trhů je lidské chování; a taky že lidská nátura, mnohem víc než kterýkoli jiný faktor, rozhodne o tom, zda obchodník bude dlouhodobě úspěšný či ne. Většina traderů se bude vždycky (často bez úspěchu) potýkat s vlastní chamtivostí, strachem, nejistotou a nedostatkem důvěry v dnes učiněné rozhodnutí, které už zítra budou chtít přehodnocovat a měnit.

Budou podléhat ze všech stran se na ně valícímu přebytku nejrůznějších informací, z jejich tržní analýzy se stane paralýza, nebudou schopni činit jednoznačná, inteligentní a objektivně odůvodnitelná rozhodnutí, jak se jim to dařilo při tréninku na papíře. Nebudou schopni držet se svého plánu a možná dokonce ani pevných zásad dané metodologie, což jim předtím na papíře nedělalo nejmenší potíž.

Když obchodujete na papíře, žádné skutečné peníze ve svých hypotetických pozicích neriskujete. Nejkritičtější element, který dominuje obchodníkově psychice, tak papírovému tréninku totálně chybí. Na hypotetické výsledky simulovaného obchodování proto žádný soudný obchodník nebude spoléhat, jelikož není jisté, zda by do těch samých obchodů, jež absolvoval na papíře, vstoupil i v reálném prostředí s pravými penězi na stole.

A aby byly věci ještě komplikovanější – jelikož papírový obchodník funguje oproštěn od většiny kritických psychologických bariér, snadno může dát na papíře nezdravě nadměrný, nekontrolovaný průchod svým intuitivním „schopnostem“, produktem čeho mohou být agresivní vstupy, nekonzistentní disciplína v průběhu správy otevřené pozice anebo zcela subjektivní rozhodování, protiřečící zásadám používané metodologie – všechny tyto aspekty jsou (či aspoň by být MĚLY) v prostředí reálného obchodování pasé.

Hypotetické papírové výsledky dosahované za těchto okolností mohou být udivující, motivující, k vychloubání a divokým snům pobízející, ale dlužno zdůraznit, že taky absolutně nerealistické.

Co je však na dosahovaných výsledcích svědomitě prováděného papírového obchodování rozhodně zajímavé (a lidmi běžně přehlížené), je nástin potenciálu toho kterého obchodníka, jaké výkonnosti by mohl dosahovat v reálných obchodech, až (a POKUD vůbec kdy) se mu jednou podaří překonat všechny psychologické nástrahy a jeho obchodování bude oproštěno od všech osobnostních limitů a zábran.

Takové úrovně traderského mistrovství ale dosahuje jen velmi nízké procento hráčů. A právě proto chceme bazírovat na pokud možno nulovém porušování svých vstupních a výstupních pravidel a spravovat své pozice na základě co nejobjektivnějšího plánu od začátku až do konce.

Pokušení papírově trénovat ne-zcela-ukázněným, zdivočelým, nerealistickým způsobem, je jednou z prvních překážek, kterou musí noví adepti, učící se jakoukoli metodologii, umět překonat.

Nedělejte si iluze, že je to snadné: většina studentů, které mám, v této „papírové pasti“ v průběhu svého učení se na kratší či delší dobu uvízla. Vedle simulovaných obchodů, ke kterým jim vyprodukuje signál jejich metodologie, mají čas od času nutkání obchodovat na základě jakési jejich předtuchy (výraz „intuice“ by zde byl neadekvátním eufemismem) – čímž pochopitelně zcela znehodnotí celkové výsledky svého papírového obchodování a popřou tak nechtěně i jeho primární význam coby nástroje, jehož pomocí potřebovali zjistit potenciální výkonnost testovacího systému.

Následující elementární pravidla pro provádění papírového tréninku by měla být každému nováčkovi známa a považována za do kamene vytesaná;

(1) Vždy mějte sestaven kompletní plán celého obchodu včetně souboru „provozních“ pravidel, jimiž se budete v otevřené pozici řídit. VŽDY jej mějte napsán kompletně na papíře.

(2) Vstupujte POUZE do těch papírových obchodů, k nimž vám dá zřetelný signál vaše metodologie.

(3) Vstupte POUZE do takového papírového obchodu, u nějž máte předem určenu specifickou pozici jistícího SL, svého úvodního PT cíle, a u kterého máte spočítán zdravý RRR poměr. Pokud nejsou všechny vaše podmínky pro vstup do obchodu splněny, nesahejte na něj. Pamatujte si, že trhy přinášejí každý den VÍC nových příležitostí, než na kolik vám bude stačit účet, abyste je mohli zobchodovat. Naučte se být silně selektivní už v papertradingu.

(4) Svou otevřenou papírovou pozici spravujte po celou dobu expozice v trhu VÝHRADNĚ v souladu se svým na papíře předem napsaným obchodním plánem.

(5) Po uzavření papírového obchodu si veškerá kritická data zapište do deníku, včetně komentářů, kdy, proč a na základě jakých (z grafů na první pohled často nepatrných) signálů či pohnutek byl papírový obchod uskutečněn.

(6) Na konci dne a/nebo týdne sesumarizujte a vyhodnoťte své uskutečněné papírové obchody a pokuste se nezúčastněnýma očima napsat na ně kritiku, jakousi oponenturu. Ptejte se nekompromisně a bez skurpulí si odpovídejte. Dodrželi jste beze zbytku svůj plán a veškeré podmínky a zásady používané metodologie? A tak dál a dál.

Toto je správný způsob, jak provádět papírový trénink – maximálně objektivně a realisticky. Tímto způsobem vás bude neustále nutit držet se svého původního plánu, svých strategií, svých vstupních pravidel. Umožní vám neustále s vysokou přesností vyhodnocovat dosavadní výkonnost metodologie za účelem jejího zdokonalení a jemného vytříbení jednotlivých technik.

Co je však nejdůležitější – učí být disciplinovanými a konzistentně aplikovat POUZE zvolený systém, zato v celém jeho potenciálu.

Neromantickou skutečností je, že většina traderů si během svého papírového tréninku zakládá a rozvíjí špatné, škodlivé návyky; o jejich existenci se obvykle dozvědí (pokud vůbec kdy) až po ztraceném (nebo téměř ztraceném) ostrém obchodnickém účtu, když se donutí zpytovat svědomí, co asi dělají špatně.

Nicméně pokud prováděno správně, simulovaný papertrading vám pomůže rozvíjet a kultivovat dobré návyky, jež jsou tolik kritické pro dlouhodobý úspěch bez výjimky KAŽDÉHO tradera.

Osvojení si všech výše zmíněných pozitivních návyků během svého papírového trénování vám mimo dalšího umožní být lépe připraveni na psychologické tlaky, které nevyhnutelně dorazí okamžitě, jakmile začnete obchodovat naostro, za skutečné zelené dolary.

Tom