Jak ovlivňuje velikost souborů doručitelnost emailingové kampaně horského střediska

Písmo: A ++ A --
Sdílet

Prakticky od počátků emailového marketingu je jedním z jeho elementárních zaklínadel pravidlo co nejvíc limitovat velikost zasílaných obrázků. S rostoucí přenosovou rychlostí a mobilním připojením, platí stejný přístup tak striktně i dnes?

VR marketing analyzoval data více než 1500 kampaní horských středisek rozeslaných během loňského roku téměř 100 milionům příjemců.

Za indikátor úspěšného doručení zprávy bylo považováno její otevření, průzkum rozeznával míru otevření při souhrnném limitu na zprávu i při limitu nastaveném na jeden obrázek.

Emaily s limitem nastaveným na celou zprávu byly nejčastěji otevírány při omezení do 300 Kb max (20,4 %).

Mira-otevreni--souhrnny-limit
Úplně stejnou míru nejvyššího poměru otevření vykázal emailing s nastaveným limitem na individuální obrázek, opět do 300 Kb max.

Mira-otevreni--individualni-limit

Upřímně, těžko se mi z těchto výstupů hledá nějaká smysl dávající praktická pointa.

V případě kombinovaného limitu na celou zprávu usuzuju, že řada spamových filtrů může být nastavena na 300, resp. 500 Kb, což může vysvětlovat klesající míru otevření u 500+ Kb.

U druhého grafu se mi žádný závěr činit ani nechce – ačkoli grafika sloupců naznačuje opticky významné rozestupy, ve skutečnosti jde o rozdíl jediného procenta v celém praktickém rozpětí limitů 50 až 300+ Kb.

Zdá se být zjevné, že spamové filtry jsou zvětšiny nastaveny na celkový limit zprávy, ne na individuální obrázky.


Sdílet