Začátečnické otázky III.

Písmo: A ++ A --
Sdílet

Jak velké je futures odvětví?

Obrovské. Dostatečně velké pro všechny obchodníky, dostatečně velké pro snadnou a okamžitou exekuci všech obchodních příkazů bez sebemenšího čekání na opačnou nabídku. Obchodování futures kontraktů bylo oficiálně zahájeno 3.dubna 1848 na chicagské CBOT. Od té doby, objemy futures obchodů rostou velmi dynamickým tempem. V roce 1970 se ročně zobchodovalo 13 milionů kontraktů, v roce 1980 necelých 100 milionů, v roce 2000 již 330 milionů a nyní se roční objem obchodovaných kontraktů přehoupl přes hranici 400 milionů kontraktů!

Jaké máte zkušenosti s vyučováním burzovního obchodování?

Tom Řepík, zakladatel projektu Komodity.cz, obchoduje na komoditních i akciových trzích kontinuálně od roku 1994 a pochází z nepočetné, první průkopnické generace českých obchodníků na amerických trzích. V roce 1997 na základě vysoké (tehdy v tuzemsku nikým neuspokojované) poptávky začal s výukou burzovního obchodování coby první praktický autor v Čechách i na Slovensku. S výukou, dnes v atraktivní podobě tří specializovaných Kurzů & Manuálů, pokračuje Tom od roku 1997 dodnes, nyní již s nezbytnou pomocí několika dalších členů redakce tohoto serveru. Všichni ze zdejší redakce jsou mimochodem aktivními akciovými a/nebo komoditními obchodníky svých vlastních účtů. V roce 2014 přesáhl počet absolventů našich Kurzů magickou – a v tuzemsku bezprecedentní, a stěží kdy překonatelnou – hranici 23.000 lidí z celkem 24 zemí světa: krom Čech a Slovenska jsou našimi nejpočetnějšími zahraničními studenty krajané v USA, Kanadě, Austrálii, Británii, Irsku, Německu, Brazílii, a dalším více než tuctu států všech kontinentů.

Komerční úspěch našeho modelu a dlouholetá všeobecná proslulost serveru Komodity.cz každoročně láká do tohoto odvětví řadu imitátorů, obvykle pocházejících z řad nepříliš úspěšných obchodníků, notoricky kopírujících naše myšlenky a nápady a cíleně číhajících na nově příchozí laiky. Buďte extrémně obezřetní na každého, na koho v této branži narazíte – zejména na internetu! Komodity.cz jsou bezkonkurenčně první, originální a v česko-slovenském měřítku vskutku průkopnickou investiční výukovou centrálou, která (mezi nám známými subjekty) jako jediná v tuzemsku kráčí cestou inovací, nikoliv imitací.

Jaké vzdělání, znalosti či zkušenosti budu potřebovat k obchodování?

Tom si naprosto právem zakládá na absolutní přímočarosti a třeskuté jednoduchosti svých obchodnických metod. Bez sebemenší nadsázky – pokud dokážete na grafu uvidět cenovou křivku směřující nahoru, dolů či do strany a máte-li základní počítačové dovednosti (které jste již prokázali tím, že jste na internetu nalezli tyto stránky), disponujete vším co je potřeba. Naučili jsme již obchodovat tisíce lidí s pravděpodobně naprosto všemi životními příběhy, jaké jsme kdy mohli slyšet.

Kolik času denně budu potřebovat k tomu naučit se obchodovat, a kolik potom pro vlastní obchodování?

Náš typický student prostuduje Manuál a naučí se číst v grafech obvykle během několika dní a dalších několik týdnů tráví vlastním tréninkem vyučovaných metod nanečisto. Má-li v průběhu svého samostudia jakékoli otázky či nejasnosti, konzultuje je emailově přímo s autorem Manuálů, Tomem (tato vskutku unikátní osobní Tomova podpora není pro studenty časově nijak omezena). Tak jako v kterékoli jiné činnosti – čím více času a pozornosti ji zpočátku věnujete, tím rychleji a snáze si ji osvojíte. Nejčastěji začínají naši studenti naostro obchodovat do 2 měsíců od zakoupení si Kurzu. Co se vlastního obchodování týče, jemu věnovaný čas se zcela odvíjí od strategií a přístupů, které se rozhodnete používat. Mezi jednou až několika hodinami denně je obvyklé rozpětí, které coby obchodník strávíte při analyzování trhů a plánování svých opravdových, „ostrých“ obchodů. Být přilepeni na monitoru a sledovat ceny nonstop tick po ticku v průběhu kompletních otevíracích hodin není nikdy nutnost, nýbrž vlastní a dobrovolná obchodníkova volba. Mimochodem, námi nedoporučovaná. Ani Tom, ani nikdo z místní redakce tímto způsobem neobchoduje.

Jak nezbytná je pro mé obchodování znalost angličtiny?

Nepříliš. Nezastíráme, že rozumnět anglicky je výhodou v obchodování, i v jakékoli jiné oblasti našeho života. Nicméně – stejně tak jako člověk „přežije“ bez angličtiny v jiných svých životních situacích, obdobně se bez ní dokáže obejít při obchodování. Struktura studentů našich obchodnických Kurzů se v ničem neodlišuje od typického vzorku ostatní lidské populace – většina z nich neumí anglicky buďto vůbec, anebo pouze velmi limitovaně; přesto jim to nebrání více či méně úspěšně obchodovat americké akciové a komoditní trhy. Naučili se obchodovat v češtině, obchodují přes česky mluvícího makléře a křivky v grafech a čísla v cenových datech jsou (naštěstí) stejně dobře k přečtení jak pro Američana, tak pro Čecha a Slováka.

Jak vůbec probíhají vaše kurzy? Kdy a kde se konají a co obsahují?

Předně, žádné naše kurzy nejsou hromadně organizované ve smyslu nějaké konkrétní doby a místa konání. Naše kurzy jsou založeny na samostudiu – základem všech je tištěný manuál, který vám zašleme a který můžete studovat (a současně i začít trénovat vyučované metody na papíře) ve svém vlastním tempu, nijak a ničím časově nelimitováni. Součástí kurzu je též právo e-mailových konzultací jakýchkoli s kurzem souvisejících otázek či nejasností přímo s autorem kurzů, Tomem. V neposlední řadě náš kurz (toto se týká pouze základního černého dílu – „Komoditní Futures“) obsahuje právo na bezplatný měsíční odběr Tomovy e-mailové služby TDE, jejíž zasílání si na svou e-mailovou adresu můžete nechat spustit libovolně kdy.

Mohu si vás kurz koupit či vyzvednout někde osobně?

Ne. Naše kurzy výhradně zasíláme skrz svou externí expediční jednotku buďto doporučenou poštou, anebo expresním kurýrem. Způsob doručení si zvolíte online v procesu potvrzování objednávky; taktéž způsob platby. V rámci dodání do ČR lze vybírat z platebních způsobů dobírka, bankovní převod či vklad na účet, předfakturace, platební/kreditní karta. Pro dodání do všech ostatních destinací, tedy včetně Slovenska, jsou k mání tytéž platební způsoby s výjimkou dobírky. Na Slovensko tedy dobírkou nedoručujeme.

Též lze platit formou vystaveného a poštou zaslaného šeku/money orderu, avšak ověření přijímací bankou běžně trvá dva nebo tři týdny; a teprve po tomto ověření kurz uvolníme k expedici. V případě platby platební kartou akceptujeme výhradně embosované karty (tedy s fyzicky vyraženými číslicemi), nikoli virtuální. Údaje na kartě automaticky telefonicky ověřujeme v přijímací bance; prosím ujistěte se, že vaše karta má povolené internetové transakce typu mail order.

Obecně bude vaše objednávka předána k expedici následující pracovní den po příjmu platby na náš účet, úspěšném ověření karty/šeku nebo příjmu dobírkové objednávky a ověření kontaktních údajů na ní. Daňový doklad bývá vždy automaticky přikládán ke každé zásilce kurzu – nemusíte tedy o něj žádat zvlášť.

Pořádáte nějaké semináře?

Ne. Jednoduchým (a hlavním) důvodem je to, že inzerování, organizování a objíždění seminářů je nevděčná, nepohodlná a stresující dřina, kterou podstupují obvykle jen ti, kteří ze pořádáním seminářů (a nikoli vlastním obchodováním!) živí a kterou ostatní podstupovat nemají zapotřebí. Sami si věci dejte do souvislostí.

Můžete tvrdit, že všichni – anebo většina – vašich studentů jsou úspěšnými, vydělávajícími obchodníky?

Takovou věc v žádném případě tvrdit nemůžeme, mimochodem ani by jí nikdo se zdravým rozumem nemohl uvěřit. Jak jsme zmínili výše, typický student našich obchodnických Kurzů se v ničem neodlišuje od běžného vzorku ostatní lidské populace. A ta je taková, jaká je. Zakopaný pes úspěchu či neúspěchu tkví vždy v lidech, nikdy v systému či metodologii.

Vydělává dlouhodobě většina našich studentů? Jakkoli nedisponujeme žádnými verifikovatelnými podklady, troufáme si tvrdit, že NE. Jsou komodity nebo akcie pro každého? Opět rozhodné NE! Je náš Kurz pro každého? ANO! S jeho pomocí totiž SAMI zjistíte, zda burzovní obchodování pro vás osobně bude fungovat či nikoliv, a nenecháte se o tuto potenciální životní příležitost okrást předsudky či negativními názory někoho jiného.

Kolik peněz budu potřebovat k otevření obchodního účtu?

Každá brokerská firma má stanovenu svou vlastní minimální částku, při které vám otevře obchodnický účet. Závisí na mnoha dalších okolnostech, např. zda budete výhradně obchodovat opce, kde je riziko ztráty pevně vymezeno, či zda budete obchodovat futures kontrakty, akcie, forex, popřípadě opce vypisovat. Jsou brokerské firmy, které vám neotevřou obchodní účet pod $25,000, další mají svá minima stanovena na $15,000, $10,000, $5,000 nebo $3,000. Nicméně existují i brokerské firmy, které akceptují i extrémní minimum $2,000, byť je třeba zdůraznit, že tato částka není zdaleka ideálním startovacím kapitálem do obchodnického světa a vystavuje vás nepříznivým statistickým šancím na dlouhodobý úspěch. Tom osobně považuje za optimální startovací částku cokoli mezi $5,000 a $10,000. Začínat s více než $10,000 však Tom výslovně nedoporučuje – na základě logiky, že nedokáže-li obchodník udržet naživu svůj účet při $10,000, nedokáže to ani s jakkoli vyšší sumou. Dalším důležitým bodem, který je potřeba vzít v úvahu, je výše komisních poplatků za provedení transakce. Obecně přitom platí, že čím menší je obchodní účet, tím vyšší komisní poplatek si brokerské firmy účtují. Toto všechno jsou velmi důležité otázky, které se chcete ptát každé prospektivní brokerské firmy, kterou kontaktujete coby potenciální klient. Zvolit si tu pravou brokerskou firmu je jedním z nejdůležitějších úkolů, který na vás čeká. Bezkonfliktní, založený na plném konsensu, ideálně osobně – přátelský vztah k vašemu makléři je jedním z hlavních předpokladů dlouhodobě úspěšného obchodování.

Až budu jednat s brokery, o jak vysoké komisní poplatky mám žádat?

Každý začátečník by se dnes měl vejít mezi $30 až $60 za kompletní obchod (tzv. round-turn). V rámci tohoto uvedeného rozpětí je hlavním aspektem rozsah nabízených služeb a míra osobní asistence brokera v okamžicích, kdy coby začínající trader v případných nesnázích potřebujete neodkladnou pomoc.

Budu si konkurovat s ostatními obchodníky, kteří jsou též vašimi studenty? Pokud se váš systém naučí příliš mnoho lidí, nezruinují se tím šance na úspěch nás všech?

Absolutně ne. Na burzovních trzích platí pravidlo „čím více, tím lépe“. Čím více aktivních obchodníků, tím vyšší likvida v trzích, což je dobrá zpráva pro každého zúčastněného.

Lze si tímto způsobem vydělávat a zároveň zůstávat doma?

Ano. Popravdě řečeno burzovní obchodování je ideálním domácím byznysem, který lze provozovat během jedné či několika hodin denně. Veškeré zařízení, které potřebujete, je PC, internet, případně telefon. Tisíce a tisíce českých a slovenských obchodníků začalo pod naším vedením svou burzovní kariéru ze svých vlastních domovů.


Sdílet