Začátečnické otázky II.

Písmo: A ++ A --
Sdílet

Nerozumím tomu zmatku v burzovní aréně, kde na sebe obchodníci křičí a mávají…

Situace na burzovním parketu nemusí každému na první pohled připadat příliš profesionálně. Faktem ovšem je, že každá burzovní transakce je velmi přesným, sledovaným a ověřeným finančním obchodem. Musí existovat přímý kontakt mezi každým kupujícím a prodávajícím – každá transakce je potvrzována vizuelně, verbálně a posléze písemně. Všechny transakce jsou časově označeny na speciálním zařízení. Na konci každého obchodního dne musí být všechny provedené transakce v rovnováze – každý prodaný kontrakt musí mít svého kupce a naopak; vše správně označeno a zaevidováno včetně množství kontraktů a exekuované ceny. Na konci každého obchodního dne jsou obchodní účty všech klientů vypořádávány, a na jejich výpisech se objevují záznamy veškerých transakcí provedených toho dne, veškerá relevantní data, nákupní a uzavírací ceny, hodnota otevřených pozic, celková hodnota, stav hotovosti, atd.

Není náhodou komoditní obchodování nic jiného než gamblerství?

Není. Futures trhy poskytují pěstitelům či majitelům komodit (např. pšenice, cukru, zlata, akcií, dluhopisů) bezprecedentní příležitost přenést riziko ztráty hodnoty těchto komodit na spekulanty. Tito účastníci, jistící si hodnotu svých fyzických komodit na futures trzích, se nazývají „hedgers“. Spekulanti ochotně přijmou riziko cenového pohybu komodity, jemuž se hedger snaží vyhnout. Spekulanti v těchto cenových pohybech hledají příležitost k zisku. Pokud spekulanti převezmou od hedgerů riziko cenové nestability, tito pěstitelé či těžaři se mohou plně věnovat vlastní produkci svých komodit. Spekulace futures kontraktů je podpořena pákovým efektem v takové míře, která nemá v žádném jiném investičním odvětví obdoby. Spekulant kontroluje kompletní hodnotu kontraktu na základě složení depositu ve výši asi 5%-15% z celkové hodnoty kontraktu. Pokud se trh stane velmi volatilním, spekulant může být požádán o dodatečné vložení depositní částky kryjící cenovou fluktuaci.

Není komoditní obchodování vysoce riskantní? Slyšel jsem příběhy o lidech, kteří ztratili doslova jmění v komoditách…

Ano, stejně tak jako jakékoli jiné spekulativní odvětví, navíc vysoce zvýhodněné pákovým efektem, obchodování na komoditních trzích může být vysoce rizikovým počinem, pokud k němu není přistupováno jako k jinému serioznímu podnikání. Následující příklad ilustruje, co nazýváme neopatrným obchodováním: Jan Obchodník má k dispozici $30,000. Věří, že cena zlata poroste. Pokud celou částku vloží do spekulace a nakoupí 20 kontraktů zlata (po $1,500 depositu na každý kontrakt) a cena zlata klesne o $15 (nikterak závratná cenová změna), Jan ztratil všech $30,000. Pokud by cena vzrostla o $15, Jan vydělá $30,000 minus 20x komisní poplatek za transakci. Všimněte si, že pákový efekt může působit jak ve váš prospěch, tak i proti vám. Uvedený příklad Jana Obchodníka je samozřejmě extrémem. Obchodníci by neměli vkládat veškerou výši svého účtu do obchodování; jako dobrý konzervativní přístup je považováno ponechat si alespoň 50% hodnoty účtu jako rezervu oproti nenadálým cenovým výkyvům. Taktéž se dá stěží předpokládat, že by Jan Obchodník stál nečinně přihlížejíc, jak se trh obrací proti němu. Okamžitý příkaz k likvidaci celé nebo části jeho pozice by značně zmenšil jeho ztrátu, a tato schopnost promptně a ukázněně zareagovat v případě nepříznivě se vyvíjející situace je všeobecně považována za jeden z elementárních atributů každého adepta na úspěšného obchodníka.


Sdílet