Papírové obchodování

Písmo: A ++ A --

Pokud prováděno svědomitě, papírové obchodování pomáhá rozvíjet řadu pozitivních obchodnických návyků a procvičit daný obchodní systém v prostředí reálné tržní situace POTÉ, co jste jej nejprve skrz naskrz prostudovali a aplikovali na historická data.

Pokud prováděno ledabyle, častěji než ne bude produkovat nerealistická očekávání a rozvíjet nevhodné, škodlivé návyky. Papírové obchodování je POUHÝM nástrojem, ničím víc ani míň. Nástrojem užitečným přesně tolik, kolik si jej každý jednotlivec udělá.

Časté posměšné řeči mnoha starších, ostřílenějších obchodníků, že papírové obchodování je k ničemu a nemá žádnou opravdovou hodnotu, jsou pusté LŽI. Pokud se takovéto nezodpovědné myšlenky dostanou k uším nového obchodníka a ten je začne brát v potaz, doslova si zahrává s ohněm.

Co si má takový zazelena utržený obchodnický elév počít?

Spoléhat na upřímnost prodavačských výroků autorů nejrůznějších systémů, metod a programů, že právě ten jejich je nejvýdělečnější? Uvěřit „důkazům“ autorů, aplikujících svůj produkt na historická data a chlubících se 80% anebo i vyšší úspěšností?

Nesmysly.

Na naprosto a do puntíku KAŽDOU, i tu nejušmudlanější metodu, lze v historii s výhodou zpětného pohledu snadno vyhledat situace, při nichž bude vykazovat profit – přičemž je takřka garantováno, že v reálném čase žádné, ani vzdáleně podobné výkonnosti, daný systém nemá šanci dosáhnout.

Čímž netvrdím, že zpětné testování JAKÉKOLI metodologie na historických datech je marné. Není. Avšak pouze a jedině, když se do něj pustíte VY SAMI, ne někdo druhý, vidící ve vás zákazníka či zdroj (byť nenápadně zamaskovaných) provizí.

Zpětné testování na historických datech je tedy tím, s čím byste měli u každé nové metodologie (poté, co se DOKONALE seznámíte s tím, jak ji používat) začít.

Jak hluboko zpět v čase testovat?

Podle mého názoru to velmi záleží na časovém zaměření daného systému. Poziční obchodník by neměl odtestovat míň, než 4-5 let historie v alespoň NĚKOLIKA (nikoli jen jediném!) trzích. Logicky, čím kratší časové zaměření metod, tím menší nárok na hloubku testované historie, avšak i u každého čistokrevně intradenního obchodního systému doporučuju zpětně testovat aspoň dva roky coby rozumné minimum.

Jakmile jste s historickým testováním hotovi, jak líp ověřit efektivitu vašeho nového systému, než papírovým tréninkem v reálném čase?

Podle mého mínění jen hloupá a/nebo vysoce nedisciplinovaná osoba nebude obchodovat poctivě na papíře aspoň několik různých trhů, po minimálně nějakou (předem stanovenou) dobu.

Přirozeně – papertrading má své dobře známé limity. Ale taky výhody – a ty dramaticky převažují.

Nový obchodník má šanci během svého papírového tréninku VĚROHODNĚ poznat charakteristiku jednotlivých trhů a fenomén měnících se tržních podmínek – a to bez jediného riskovaného dolaru. Spousta nedočkavců ale dnes a denně platí za navlas stejné poznání – zcela zbytečně – opravdovými bankovkami.

Pokud se na papíře trénovaný systém ukáže být dostatečně zacíleným – tj. obsahujícím konkrétní, detailní plán schopný produkovat exaktní vstupní i výstupní parametry na konzistentní bázi, pak jediná reálná překážka, která nezůstane papírovým tréninkem skutečně SPOLEHLIVĚ zodpovězena, je aspekt obchodníkovy osobní psychologie.

Ale to je samostatné téma.

PS: Dost podobně, jako je samostatným tématem fungl nový život Anglána Danny Willetta; nový život v saku, jež mu začal před pár minutami v Augustě, v turnaji přinejmenším dekády.

willett masters

Tom