Téma: stop-loss (SL)

Písmo: A ++ A --

Mluvíme-li o SL, vždycky to znamená a znamenat bude, že je zde řeč o potenciální ztrátě, kterou se rozhodujeme v obchodě riskovat.

Ať se nám to líbí nebo ne. Pokud vám tohle „téma“ nezní dvakrát příjemně, raději byste si měli co nejdřív zvyknout. Protože posuzovat své potenciální ztráty nepřestanete po celou dobu, dokud budete v tomto byznysu prodávat a nakupovat své kontrakty zlata, kakaa, ropy a čehokoli jiného.

Když chci dělat poziční obchod, řekněme na dlouhou stranu, jsem rád, můžu-li posadit svůj SL pod velmi tvrdou podlahu, která není příliš vzdálena od mé vstupní ceny nad příslušnými H. Jinými slovy, mám rád velmi úzkou cenovou dráhu s velmi tvrdým supportem a svou vstupní cenou hned poblíž. Když navíc takový obchod nabízí vysoký, několikanásobný potenciál profitu, potkáte mě chodit culícího se, až mi osychají rty.

Pokud je však ona zmíněná cenová dráha relativně vysoká a od mé vstupní ceny k mému SL vede dlouhá cesta znamenající risk spousty peněz, rozhodnu se položit svůj stop do běžného cenového rozpětí této dráhy a buďto se snažím sám sledovat trh, anebo nainstruuju svého FS brokera a jakmile se cena pohne mým směrem, hned si svůj SL posunu do úrovně, která mi zajišťuje „perfektní“ obchod tak, jak jej známe z mých Metod.

Máloco chutná tak dobře, jako dokázat posunout své SL na „perfektní“ úroveň v obchodě, ve kterém jsem s multikontrakty.

Pokud však chci dělat plánovaný daytrading na základě formací z intradenních grafů, je praktické, budu-li používat pouze „mentální“ stop-loss. Čili – buďto svůj stop nosím jen ve své hlavě, anebo instruuju FS brokera, kde chci mít svůj SL, ale bez toho, aby jej on zadával na do trhu. Tímto způsobem znemožním skalperům a jiným „tvůrcům trhu“ vidět, kde můj SL sedí a nebudou dostávat nápady pořádat hony právě za tím mým.

Nicméně, musím zde implementovat vysokou disciplínu, a pokud cena protne SL co nosím v hlavě, nekompromisně musím zadat výstupní příkaz (většinou ATM) a vzít svou ztrátu a nohy na ramena.

Mluvě o tvrdé disciplíně přijmout ztrátu, když nastal její čas. Hodně lidí, většina lidí, celé zástupy lidí mají právě s tímhle masivní problém. Zástupy lidí nenávidí byť jen pomyslet na to, že mají v trhu ztratit peníze. Plánovat svůj obchod z vítězné strany, to je jiná. To mají v zásobě plejádu těch nejoptimističtějších plánů, kam až svůj profit povezou, kde si přidají do pozic a budou násobit své zisky, v kterém místě na grafu si už budou schopni dovolit to nové SUV a mladou milenku do něj.

Pokud však na jejich optimistické plány nedojde a trh se otočí proti nim, tito stejní lidi přestanou vidět a přestanou slyšet. V tu chvíli se v nich probudí nový druh doufajícího optimisty, který je přesvědčuje, aby svůj stop posunuli o kus níž, aby ho trh dnes nestrefil, zítra se přece už „určitě“ musí trh obrátit, a vrátit se zpátky do profit zóny. A když ne zítra, určitě snad pozítří…

Nezřídka tito lidé končí konstatujíce: „Tak nyní je moje ztráta TOLIK obrovská, že ji jednoduše nemůžu vzít; musím to nějak přečkat, až se trh konečně otočí“…

Sami už tušíte, jakým způsobem jejich příběhy dopadají. Ztráta jim naroste až do bodu, kdy zkrátka chtě nechtě musí ven a řeknu vám, viděl jsem nejednou, kdy takováto JEDINÁ mohutná ztráta vyčistila lidem celý jejich účet. Nepěkný pohled.

Tito lidé v drtivé většině případů okamžitě skončí s tradingem, už nikdy se k němu nevrátí a svou celoživotní zatrpklost si nenechávají pro sebe. Právě z takových úst si pak komoditní obchodování získává své špatné jméno.

Nechoďte v jejich stopách. Naučte se vybavit se tvrdou disciplínou, a pokud trh kdy strefí váš mentální, pevně nezadaný stop, nesnažte se znovu přehodnocovat situaci pod tíhou nových událostí a nekompromisně vystupte ven. Nemáte-li tuhle disciplínu pevně zažitou, nemáte v opravdových trzích co hledat.

Zní vám to tvrdě? Možná. Ale trhy se s nikým nemazlí a nikdy nebudou. Radši byste si měli včas zvyknout.

Já jsem svou odpověď, jak tomuto nikdy nekončícímu problému čelit, našel, a je docela jednoduchá. Pokud budete mít schopnosti ji použít, mám ji tady pro vás.

Pokaždé si – nekompromisně a bez výjimky – představím a mentálně uvěřím nejhoršímu možnému scénáři. Strefení svého SL. Jednoduše ty peníze (mentálně) odepíšu.

Je to až takhle jednoduché.

Neslyšíte ode mě poprvé, že hledím cestovat proti proudu. Poslouchejte – absolutní většina lidí si plánuje své obchody z vítězné strany, a vždycky bude. Já se vždycky zaměřuju na opačnou stranu. „Plánuju“ své ztráty.

Což neznamená, že bych neměl odpovědně a pohotově naplánovaný a zadaný svůj PT. Pouze vždycky počítám s tím, že trh můj SL strefí a já o riskované peníze přijdu. Pokud se tak stane, trh se vlastně zachoval podle mého „očekávání“, a mě tato skutečnost nevyvede z míry, jelikož jsem s ní mentálně počítal, byl jsem ochotný tuto ztrátu riskovat a zítra je tu pro mě další den. Nyní, vyběhne-li trh na opačnou stranu a vydělává mi peníze, žiju v příjemném překvapení.

Nepopsatelný psychologický rozdíl oproti většině lidí, kteří počítají, že jim obchod MUSÍ vydělat peníze. A když se otočí proti nim, jednají pod tlakem stresujících okolností, s nimiž často nepočítali.

V tom je celý rozdíl, lidi. Kdybychom stáli vedle sebe, nerozeznáte nás jeden od druhého. Přesto žijeme v totálně odlišných světech.

Je to až takhle jednoduché. Jednoduše si představte onu ztrátovou situaci, uvěřte, že se stala a zkuste si odpovědět, jste-li ochotni se pokusit o zisk (který je determinován vaším PT) s tím nebezpečím, že ony riskované peníze stočíte do ruličky a hodíte do ohně. Pokud vaše odpověď zní „ano“, je to obchod pro vás. Pokud vás však myšlenka na ztracené peníze otravuje, objevují-li se vám výčitky či jenom otálíte s odpovědí, jednoduše zapomeňte na obchod a do ničeho se nepouštějte.

Vaše odpověď musí znít „ano“, nikoli „ne“ anebo „možná“. Hop nebo trop. Panna nebo orel. Černá nebo bílá. Žádné odstíny a rastry šedi zde nejsou dovoleny.

Lidi co mě osobně znají, mě v běžném životě považují za „tvrdou“ osobnost. Já si tím nejsem tak jistý, ale pokud se týká obchodování, zde si jednoduše nemůžete dovolit NEBÝT TVRDÍ. Jinak budete brzo, jak se říká, pouhou minulostí.

Tom

Sdílet