Začátečnické otázky I.

Písmo: A ++ A --
Sdílet

Co je pravdy na příbězích, které se vyprávějí o obchodnících, kteří ztratí všechny své peníze v komoditách?

Ano, takovéto příběhy se stávají; nicméně – stávají se obvykle proto, že obchodník zkouší zbohatnout takzvaně přes noc, a vystaví svou pozici neúměrnému riziku – daleko většímu riziku, než je schopna tato osoba (psychicky i finančně) unést. Například, spekulace s extrémně volatilní komoditou a s velmi malým počátečním kapitálem, a agresivní přidávání pozic když se trh pohne ve prospěch obchodníka (namísto rozumnější likvidace části své pozice a vyinkasování si profitu) – je jednou z typických a velmi nákladných začátečnických chyb. Stejně tak jako v jiných odvětvích, i v burzovním obchodování můžete uplatnit buďto nepromyšlený, bezhlavý, gamblerský přístup anebo zdravý rozum a pevný a realistický obchodní plán.

Co je pravdy na příbězích, které se vyprávějí o lidech, co zbohatli takřka přes noc, a dokázali proměnit velmi malé počáteční obchodní účty ve jmění?

Opět, takovéto příběhy se stávají a jsou velmi populárně zdokumentovány v příslušné literatuře. Nicméně tyto příběhy nejsou až tak časté, jak by se nám mohlo zdát (anebo jak bychom si přáli). Osobně znám řadu obchodníků, kteří proměnili své počáteční $5,000 účty do $50,000, $100,000 i více.Vysoký potenciál pro vysoké zisky v komoditním obchodování je jedním ze základních (atraktivních) faktů tohoto odvětví. Nicméně, je potřeba být si vědom, že kde existuje extrémní potenciál zisku, existuje též odpovídající míra rizika.

Je pravda, že velká většina obchodníků v komoditách ztrácí své peníze?

Americký úřad USDA vydal před několika lety studii, která velmi detailně monitorovala obchodní výsledky spekulantů v zemědělských komoditách. Ze studie vyplynulo, že pouhých 25% spekulantů dokázalo vykázat profit. Studie dále ukázala, že většina spekulantů začala s obchodními účty nižšími než $5,000, a vyčerpala svůj kapitál během prvních 6 měsíců. Studie potvrdila známý statistický fakt, že dvě hlavní chyby, kterých by se měl nový obchodník vyvarovat, jsou: (1) příliš mnoho obchodování v poměru k velikosti svého účtu, a (2) nedisciplinovanost přijmout ztrátu, dokud je malá.

Hrozí mi coby komoditnímu spekulantovi případ, že zapomenu-li včas vystoupit z futures operace, přijede kamion plný sojových bobů a složí mi je ke dveřím mého domu?

Toto je velmi populární vtip v komoditním odvětví, nicméně nereálný. Jakákoli nechtěná dodávka komodity se nemůže uskutečnit. Dodání typické zemědělské komodity se řeší předáním dokumentu o uskladnění příslušné komodity ve skladišti, u cenných kovů a měn se „dodání“ řeší vystavením příslušné bankovní směnky. Nezávisle o jakoukoli komoditu se může jednat, proces dodání vždy začíná zasláním dokumentu o chystaném dodání příjemci, a tento dokument musí příjemce stvrdit svým souhlasem k převzetí; taktéž předtím, než by proběhlo fyzické dodání komodity, musela by být provedena kompletní platba v hodnotě plného kontraktu (nebo kontraktů). Po uskutečnění této platby pak brokerská firma vystavuje instrukce o dodání včetně způsobu dopravy, místa dodání a konkrétního data dodání. Jakákoli nechtěná či neplánovaná fůra obilí ve vašem bazénu opravdu nehrozí.

Jak můžu coby obchodník prodat něco, co nevlastním?

V komoditním světě nemusíte nejdříve vlastnit příslušnou komoditu, abyste ji mohli prodat (neboli nastoupit krátkou pozici). Nastoupením „krátké pozice“ se jednoduše zavazujete prodat příslušnou komoditu k budoucímu datu, kdy příslušný kontrakt vyprší. Ale jelikož máte právo kdykoli tento kontrakt zrušit zakoupením opačné pozice a tak z trhu vystoupit, to je přesně to, co máte v úmyslu učinit. Jednoduše nejdříve prodáte kontrakt, očekávajíc pokles ceny, a včas před vypršením lhůty kontraktu tento zpět nakoupíte, optimálně za nižší cenu, než jste jej prodávali. Profit z rozdílu těchto cen je váš. Často je daleko snazší vydělat peníze v krátké pozici (prodejem) než v dlouhé pozici (nákupem), jelikož ceny padají v komoditách obvykle daleko rychleji a strměji než rostou. Navíc, narozdíl od investic na akciovém trhu, nemusíte čekat na pohyb ceny vzhůru (tzv. první uptick), aby vám bylo dovoleno prodat kontrakt, ale můžete vstoupit do krátké pozice kdykoli se rozhodnete.


Sdílet