Kdo obchoduje futures a proč?

v

od

Sdílet

Existují dvě základní skupiny účastníků futures obchodů: (1) jistící se subjekty (hedgers) a (2) spekulanti.

Jistící se subjekty (hedgers) se účastí ve futures operaci pojišťují proti nepříznivému cenovému pohybu příslušné komodity na stávajícím cash trhu. Logika jištění spočívá v ověřeném předpokladu, že stávající cash cena komodity a cena futures kontraktu stejné komodity mají tendenci se pohybovat v tandemu.

Hedgers jsou velmi často subjekty či jednotlivci, jejichž činnost je nějakým způsobem spojena s příslušnou komoditou.

Představme si například, že se jedná o velkou konzervárenskou firmu zpracovávající kukuřici. Pokud cena kukuřice stoupá vzhůru, musí tato firma platit farmářům či dealerům za kukuřici takto vysokou cenu. Aby se firma pojistila proti vyšší ceně kukuřice, může nakoupit příslušné množství futures kontraktů pokrývající množství kukuřice, které se chystá koupit ke zpracování.

Jelikož cash cena a futures cena mívají tendenci pohybovat se v tandemu, v případě, že faktická cash cena kukuřice stoupne a firma bude nucena kukuřici nakoupit za tuto vyšší cenu, onu „ztrátu“ jí vyváží profit, který vznikne díky tandemovému vzestupu ceny u zakoupených futures kontraktů. Hedgers se tedy dobrovolně vzdávají myšlenky jakkoli profitovat účastí ve futures obchodování, jejich jediným cílem je pojištění se oproti nepříznivému pohybu ceny v budoucnu.

Finanční instituce taktéž používají futures kontrakty ke svému jištění. Penzijní fondy, pojišťovny a velké korporace držící různá investiční portfolia se mohou pojistit proti znehodnocení cenných papírů a obligací ve svém držení prodejem různých finančních či akciových indexových futures kontraktů.

Spekulanti tvoří druhou hlavní skupinu účastníků v komoditních obchodech. Mezi spekulanty patří nezávislí floor obchodníci, taktéž nazývaní „locals“, kteří obchodují sami na své vlastní účty a zejména privátní investoři – jako jste vy a já, pro které exekuují obchody floor makléři.

Typický spekulant nemá nejmenší zájem o vlastní koupi/prodej/dodání příslušné fyzické komodity. Spekulant se účastní obchodní transakce výhradně za účelem získání profitu z pohybu cen. Očekává-li spekulant nárůst ceny, nakoupí nízko a následně prodá vysoko. Očekává-li pokles ceny, spekulant prodá kontrakt (vysoko), aby následně kontrakt koupil zpět za nízko.

Úspěšní spekulanti jsou disciplinovanými obchodníky, kteří pečlivě studují chování trhu. Úspěšný spekulant ví, kdy má vystoupit z trhu, který se obrátil proti němu a ví, kdy má zůstat v profitující pozici a nechat tak svůj zisk růst.

Futures kontrakty nabízí oproti ostatním druhům investic spekulantům následující výhody:

(1) Pokud je spekulantův předpoklad ohledně pohybu ceny správný, vydělá spekulant peníze futures kontrakty velmi rychle, jelikož ceny futures mají obvykle tendenci se měnit rychleji než ceny např. na akciových trzích či ceny nemovitostí. Na druhou stranu, špatný spekulantův odhad může stejnou logikou znamenat rychlejší či větší ztráty v porovnání s ostatními druhy investic.

(2) Futures kontrakty jsou investice založené na pákovém efektu takovou měrou, která nemá v žádném jiném investičním odvětví obdoby. Obchodník složením malé zálohy (tzv. marginu – obvykle 10 nebo 20% z faktické hodnoty kontraktu, někdy i méně) kontroluje plnou hodnotu tohoto futures kontraktu. Tato záloha není míněna jako počáteční splátka za kontrakt, ale pouze jako garance odpovědnosti obchodníka v případě ztrátového obchodu; vystoupí-li obchodník z transakce s profitem, tato záloha je mu vrácena spolu s jeho vlastním výdělkem. Vystoupí-li obchodník z transakce se ztrátou, tato ztráta je odečtena od výše zálohy a obchodníkovi je vrácen rozdíl těchto částek.

(3) Další výhodou je fakt, že futures kontrakty mohou být stěží obchodovány na základě „tajných“, nepřístupných informací, na rozdíl od akciových trhů. Stěží někdo získá „tajné, interní“ informace o počasí v příštím několikaměsíčním období… Provádění obchodů systémem veřejné burzovní dražby zajišťuje relativně průhledné, veřejně kontrolovatelné a férové obchodování.

(4) Většina komoditních trhů je velmi likvidní a hojně obchodovaná. Transakce jsou zkompletovány velmi rychle, doslova během vteřin, což vitálně snižuje nebezpečí nepříznivého pohybu ceny mezi okamžikem zadání obchodního příkazu a momentem vlastního provedení transakce.

Text: Tom Řepík pro MAFRA a.s., 1998 


Sdílet