Založení si obchodního účtu

Písmo: A ++ A --

Individuální investor si založí obchodní účet u některé z brokerských firem. Minimální výše obchodního účtu zcela závisí na požadavcích příslušné brokerské firmy; extrémním minimem je $2,000, všeobecně bývá považováno za univerzální minimum suma $5,000 – $10,000. Z tohoto účtu si při otevření jakékoli obchodní pozice brokerská firma zablokuje vstupní margin, jenž, jak již bylo řečeno výše, tvoří asi 10% až 20% z hodnoty futures kontraktu, který obchodník kontroluje.

Minimální výše futures marginů je stanovena příslušnými burzami a může být časem upravována.

Obchoduje-li se kupříkladu určitá komodita příliš volatilně, tj. cena se „divoce“, často a rychle mění nahoru a dolů, burza může zvýšit hodnotu požadovaného vstupního marginu za účelem dostatečného pokrytí deficitů obchodních pozic při takto agresivních cenových pohybech. firemní struktury . Podobně, sníží-li se volatilita obchodované komodity, burza může snížit hodnotu požadovaného vstupního marginu.

Brokerské firmy většinou požadují o něco vyšší vstupní marginy než jsou minimální hodnoty stanovené burzami. Brokerská firma vybaví každého nového klienta tzv. „starter kitem“, který obsahuje (vedle ostatních relevantních informací) konkrétní výše vstupních marginů požadovaných příslušným brokerským domem, konkrétní hodnoty tzv.zůstatkových marginů, komisních poplatků za provedení transakce, eventuelně dalších správních poplatků. Neobdržíte-li coby nový potenciální klient automaticky tyto informace, je pro vás důležité tyto kompletní, kritické obchodní podmínky po brokerské firmě požadovat.

Znovu zdůrazňuju, že typický spekulant na futures trzích nikdy nemá zájem o dodání (v případě prodeje) nebo odběr (v případě nákupu) faktické komodity. Namísto toho uzavře svou obchodní pozici kdykoli před vypršením lhůty kontraktu. Někteří specializovaní spekulanti (zejména locals), koupí a opět prodají své kontrakty během minut, nebo dokonce vteřin. Tento druh obchodování se nazývá skalpování trhu.

Též nezapomeňte, že veškeré otevřené futures pozice jsou denně zúčtovávány. Váš obchodní účet bude na konci každého dne balancován k uzavírací ceně tohoto dne; dosáhly-li vaše otevřené pozice během tohoto dne profitu, bude tento připsán na váš účet. A naopak, utrpěli-li jste ztrátu během takového dne, z vašeho zústatkového účtu bude tento deficit odečten.

Vstupní marginy slouží k pokrytí běžné denní fluktuace ceny komodity, nepokrývají však vaše případné vzniklé ztrátové pozice během jednotlivých dní.

Text: Tom Řepík pro MAFRA a.s., 1998

Sdílet