Vstupní marginy pro daytrading

Písmo: A ++ A --

Libor N. napsal:
Tome, v Tvém manuálu jsem se dočetl, že pokud budu dělat tzv. daytrading, budou požadavky na počáteční margin kontraktů od brokerské firmy nižší než při vícedenním obchodování. Přesto jsem se setkal s jednou místní makléřskou firmou, kde mi řekli, že požadují stejné marginy, jako by šlo o vícedenní obchody. Platí v této oblasti nějaké univerzální zásady?

Libore,
Některé brokerské firmy nám mohou tvrdit, že margin je tu od toho, aby ochraňoval nás – klienty. Což je do určité míry pravda. Hlavním důvodem pro existenci futures marginů je ovšem ochrana právě brokerských firem před nutností potýkat se s obchodními účty klientů, jejichž hodnota (nikoliv klientů, ale jejich účtů, hehe) spadne pod nulu a potížemi z toho vyplývajícími, čímž též vlastně chrání samotnou integritu a funkčnost clearingového systému futures obchodování.

Jednotlivé Burzy určují MINIMÁLNÍ výše marginů, které brokerské domy musí po svých klientech požadovat, a dlužno dodat, že tyto minimální standardy jsou poměrně často Burzami měněny v závislosti na tom, jak se mění volatilita v trzích. Není to tak dávno, kdy byl dramaticky zvýšen vstupní margin do Natural Gas trhu, na několikanásobek “obvyklé” hodnoty, díky tomu, že se zemní plyn dostal do rekordních, historických maxim a cena během jediné denní seance dokázala urazit do té doby nevídanou vzdálenost, ať již tím či opačným směrem. Jinými slovy, trh se stal maximálně volatilním.

Obdobně tomu bylo pouze o pár týdnů předtím v trhu s platinou, kde Rusko coby dominantní světový dodavatel kovu (pravděpodobně zcela záměrně) uškrtilo své exporty, cena vylétla opět do stratosféry a taktéž ji “musel” následovat i margin. A podobně je tomu i v ostatních trzích. Skutečně, (dočasné) zvyšování a až volatilita opadne, opětovné snižování MINIMÁLNÍCH vstupních marginů Burzami není vůbec ničím výjimečným.

Ok, Burzy si určují minimální platné marginy, ovšem v praxi se OBVYKLE setkáte s vyššími požadavky jednotlivých brokerských firem, jelikož na to jednoduše mají právo (určit si libovolnou výši vstupního marginu, pokud bude vyšší od Burzou stanoveného minimálního). To totiž ony jsou ultimátně Burzám zodpovědné za veškeré naše akce, které v trzích provádíme. Obvykle se setkáte s tím, že velké brokerské domy mívají často umístěny své marginové požadavky někde při horní hranici “běžného” rozpětí, často až na dvojnásobku Burzami stanovených minim, opět – protože si to mohou dovolit.

Zatímco menší a malé brokerské firmy se drží při spodní hranici “marginového” spektra, a často požadují skutečné povolené minimum, aby nalákaly do svých rukou co nejvíce byznysu.

Pro denní obchodování (daytrading), tj druh obchodů, kdy pozice je otevřena i uzavřena v ten stejný den, Burzy žádná marginová minima nepředepisují. Je zcela na libovůli jednotlivých brokerských firem, zda a jakou výši marginů pro daytrading budou po svých klientech požadovat.

Přesto, tyto firmy musí mít alespoň do určité míry pod kontrolou daytradové aktivity své klientely, a tak v drtivé většině případů se setkáte s daytradovými marginy brokerských firem v OBVYKLÉ výši 30 – 50% té hodnoty marginů, které vyžadují pro poziční, přes noc držené kontrakty.

Pokud chcete obchodovat elektronicky (tj on-line) anebo přes přímo na parket vás směřujícího diskontního brokera, pravděpodobně se setkáte s vyššími požadavky na margin, jelikož brokerská firma se může právem obávat, že díky absenci živého (full service anebo assisted) brokera (který by vás jinak včas “zabrzdil”), budete obchodovat příliš agresivně vzhledem k vlastní výši vašeho obchodního účtu.

Pokud ale butete obchodovat skrze full service brokera, nezřídka můžete zjistit, že je takovýto broker ochoten nechat vás provádět denní obchody výrazně pod firmou stanovenými sazbami, v extrémních případech i zcela bez marginového požadavku.

Jak je to možné?

Protože váš obchodní styl a dovednosti budou takovému brokerovi dopodrobna známy a takový broker v kterýkoli čas ví, do jaké míry jsou vaše prostředky vystaveny riziku – samozřejmě za předpokladu, že používáte standardně SL jistícího příkazu. Proč by nakonec po vás měl požadovat, aby např při daytradu v S&P500 trhu jsme měli na účtě volných $10,000, pokud používáte pevný 200pts ($500) SL…

Obecně však platí, že marginové požadavky se skutečně liší od jedné firmy k druhé. Každý musí o marginových hodnotách, eventuelně specifickém přístupu pro sebe v této oblasti jednat se svým konktrétním brokerem.

Na závěr hlas rozumu: provádět multikontraktní daytrady s extrémně malým účtem je velice agresivní a rizikový počin. Zatímco občas může vést k pozoruhodným a efektně vyhlížejícím výsledkům, častěji než ne však končí finančním nezdarem.

Tom