Absolvujme typický futures obchod

v

od

Sdílet

Předpokládejme, že je 2.ledna.
Po pečlivé analýze trhu se rozhodnete nakoupit jeden futures kontrakt zlata (čili nastoupit tzv. dlouhou pozici) s cílem tento kontrakt později prodat (a vystoupit tak z dlouhé pozice) s profitem.

Zavoláte svému makléři, že chcete, aby pro vás nakoupil jeden kontrakt dubnového (tj. měsíc vypršení kontraktu) zlata ihned, jakmile trh otevře následující den ráno, 3.ledna. Tento druh příkazu se nazývá „market order“ – cena právě na trhu.

Před otevřením trhu zlata na americké COMEX burze v New Yorku ráno 3.ledna v 8:20 místního času, váš broker telefonuje váš obchodní příkaz svému zástupci na COMEX burze. Jakmile je váš příkaz předán tomuto zástupci, je časově označen dalším zaměstnancem brokerské firmy, kterému se říká runner. Tento runner se zároveň postará, aby burzovní broker v aréně (pitu) obchodující zlato měl tento příkaz k dispozici včas před zahájením vlastního obchodování v 8:20. Runner bude čekat v aréně, dokud váš příkaz nebude exekuován. Váš burzovní broker si najde vhodnou pozici na stupíncích burzovní arény zlata mezi davy ostatních burzovních brokerů a nezávislých obchodníků – locals, čekajících na otevření trhu zlata.

Na obřích monitorech nad hlavami obchodníků arény zlata svítí údaje, že dubnové zlato uzavřelo předchozí den 2.ledna na $335.00 za trojskou unci. Od okamžiku, kdy včera dubnové zlato uzavřelo na $335.00, není známa žádná podstatná varující či povzbuzující zpráva z oblasti trhu se zlatem a londýnský cash trh zlata se obchoduje taktéž bez výrazných výkyvů. Tudíž, dubnové zlato by mělo otevřít na $335.00 nebo velmi blízko této ceny.

8:20 místního času. Siréna zazní, obchodování začíná. V aréně se zvedne ostrý hluk, protože každá nabídka na prodej i koupi musí být veřejně vykřičena do arény a doprovázena specifickými signály rukou. Tato forma obchodování formou veřejné dražby je jedním ze základních pravidel všech komoditních burz.

Obchodník v aréně se zlatem zakřičí: „April at 20!“ Jeho dlaň je obrácena směrem ven. Znamená to, že je ochoten prodat kontrakt zlata za $335.20. Váš burzovní broker, stojící opodál, je rychlý a zakřičí zpět: „Bought you at 20“.

Jelikož je aréna se zlatem přeplněna davy obchodníků, pravděpodobně se uskutečňuje více než jedna transakce v každém jednotlivém momentě. Váš příkaz nezbytně nemusí být prvním exekuovaným, jestliže mnoho brokerů drží market orders – příkazy za cenu právě na trhu. Nicméně povinností brokera je provést obchodní příkaz jak nejrychleji je to možné. Obchodník nabízející prodej za $335.20 a váš broker se utvrdí slovně a signály rukou, že si rozumí a že provedli transakci. web page alert . Obě strany vyplní kartu s udáním množství kontraktů (v našem případě 1), měsícem expirace kontraktu (duben), exekuční cenou ($335.20) a identifikačním číslem obchodníka, které každý účastník v aréně musí nosit po celou dobu obchodování.

Runner brokerské firmy, který čekal v aréně na exekuci vašeho příkazu, vezme vyplněnou kartu od burzovního brokera, běží zpět časově označit kartu s exekucí příkazu a telefonuje vašemu makléři zprávu o provedení příkazu, nečeká-li makléř na telefonu od okamžiku, kdy váš příkaz pro vás zadával. Doslova během vteřin se tak dozvíte cenu, za kterou jste koupili jeden dubnový kontrakt zlata a vstoupili tak do „dlouhé pozice“. Váš makléř vám automaticky zašle potvrzení o uskutečnění vašeho příkazu se všemi detaily o nákupu.

Kalkulujeme svůj profit nebo ztrátu

Faktická hodnota jednoho futures kontraktu dubnového zlata zakoupeného za 335.20 je $335.20 x 100, neboli $33,520.00. Vzpomeňme si, že cena $335.20 je uváděna za 1 trojskou unci zlata, přičemž jeden futures kontrakt standardně obsahuje 100 trojských uncí zlata. Předpokládejme, že z našeho účtu bude blokován vstupní margin $1,080 na základě kterého budeme kontrolovat kontrakt zlata o hodnotě $33,520. Opět opakujeme, že vstupní margin není žádná částečná platba, jedná se jen o blokaci, a po vystoupení z futures pozice se tento margin automaticky odblokuje. Před koncem obchodního dne 3.ledna pronikne do kuloárů znepokojivá vládní zpráva o vyšší hodnotě inflace. Ceny dubnového zlata na základě této zprávy okamžitě poskočí směrem vzhůru a obchodování toho dne uzavře na $340.00. Nyní je naše futures pozice v profitu.

Náš obchodní účet bude vypadat takto:
Futures kontrakt dubnového zlata:
Nakoupen 1 kontrakt za $335.20
Otevřená pozice na konci dne na uzavírací ceně 340.00
Rozdíl v cenách = $4.80 x 100 = $480.00 profit
Relativně malé poskočení ceny zlata znamená rychlý profit v naší futures pozici kontrolované relativně nízkým marginem a znamená zisk $480.00 během úvodního dne. Toto jsme měli na mysli pákovým efektem futures obchodů. Do následujícího obchodního dne nám do našeho obchodního účtu přibude $480.00 ve formě otevřeného profitu.

Jak bude ale naše situace vypadat, pokud cena zlata klesne?
Další obchodní den, 4.ledna, cena dubnového zlata uzavře na $333.00 poté, co americký dolar posílil oproti ostatním měnám (hodnota zlata a amerického dolaru se často pohybují v opačném směru). Jelikož jsme náš kontrakt zakoupili za 335.20 a nyní na konci obchodního dne 4.ledna je tato cena o $2.20 pod naší nákupní cenou, náš účet bude vykazovat ztrátu ve výši $2.20 za jednu troj.unci x 100 = $220.00.

Uzavření futures pozice

Náš dubnový futures kontrakt zlata může být uzavřen kdykoliv před předem určeným termínem, zvaným „first notice day“ (FND), v našem případě konkrétně nejpozději do 31.března. Pokud tak kdykoli učiníme, náš profit (event. ztráta) je automaticky vykalkulován na základě vstupní (nákupní) ceny a výstupní ceny, za kterou jsme jeden dubnový kontrakt zlata prodali.

Předpokládejme, že cena zlata se nějak výrazně nepohybovala, již delší dobu zůstávala víceméně na stejné cenové hladině $340. Rozhodli jsme se proto následující den, 1.března, vystoupit z trhu prodejem jednoho kontraktu dubnového zlata za cenu na trhu při otevření. Jelikož veškeré tržní transakce jsou kryty a ultimátně garantovány zúčtovacím oddělením burzy, nemusí nás vůbec zajímat, zda náš kontrakt zpět odkoupí právě ta strana, která nám jej 3.ledna prodala.

1.března v 8:20 místního času v obchodnickém pitu se zlatem náš burzovní broker přijme první nabídku na koupi dubnového kontraktu, která zní na $340.30.

Náš obchodní účet po uzavření našeho prvního obchodu vypadá následně:
Futures kontrakt dubnového zlata:
3.ledna nakoupen 1 kontrakt za $335.20
1. března prodán 1 kontrakt za $340.30
Rozdíl v cenách = $5.10 x 100 = $510.00 profit

Na vašem obchodním účtě vám bude odblokován vstupní margin $1,080 a bude připsána částka $510 minus komisní polatek za provedení transakce, předpokládejme $40. Zároveň od svého makléře obdržíte detailní výpis z účtu, obsahující veškeré provedené transakce a citující hotovostní zústatek.

Komisní poplatky makléřů za provedení transakce jsou předmětem dohody. Závisí do určité míry na typu a úrovni asistence, které od svého makléře budete vyžadovat. Obvyklá komise za provedení jednoho kompletního obchodu (tzn. dovnitř i ven z pozice) se pohybuje okolo $60 u makléřů poskytující kompletní servis, nicméně může být až tak nízká jako okolo $20 až $30 u diskontních makléřů přijímajících pouze exaktně formulované exekuční příkazy od svých klientů. Výše komisních poplatků a úroveň požadovaných služeb je jednou ze stěžejních informací, které chcete znát od vašeho budoucího potenciálního makléře.

Text: Tom Řepík pro MAFRA a.s., 1998


Sdílet